Съвети при буря и наводнение

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ

Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него.

Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете като плътно прилепите крака. Наведете главата си надолу и притеснете колене към гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените. Дръжте се на разстояние от съседа си.

Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети – те привличат гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения.

Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.

Ако бурята Ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай, че сте с лодка или сърф в морето – бързо се отправете към брега.

Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати и прозорци.

По време на пътуване с кола приберете антената на автомобила. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите, ако са обгорели, могат да се спукат.

Ако почувствате изтръпване на части от тялото в резултат на ел. напрежение, незабавно легнете на земята.

За защита от пряко попадение на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.

При градушка незабавно потърсете подслон. Големите ледени късове могат да Ви причинят травми и наранявания.

 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура.
При наводнения могат да бъдат застрашени - Вашият живот или имуществото Ви.
При опасност от наводнение ще бъдете известени чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.
1. Правила за поведение преди наводнението:
•    Запознайте се от кои реки, язовири и други хидротехнически съоръжения в близост до Вашето населено място може да се очаква наводнение;
•    Проучете районите, които е възможно да бъдат залети и най–късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето до безопасно място;
•    Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, тъй като това намалява проводимостта на речното корито;
•    Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни, защото това многократно увеличава разрушителната сила на водата при наводнения;
•    Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и изпълнявайте стриктно конкретните указания на съответните органи;
•    Пригответе личен багаж от най–необходимите документи, лични вещи, хранителни продукти;
•    Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон;
•    Предварително планирайте действията на семейството си. Уточнете  място за среща и начина за комуникация по между си;
•    При възникване на опасност незабавно позвънете на телефон 112. Съобщете: Вашето име;  какъв е проблемът; има ли пострадали или застрашени хора.          
2. Правила за поведение по време на наводнението:
Правила за поведение у дома:
- Изключете газта и електричеството;
- Вземете най-необходимите документи, лични вещи, хранителни продукти;
- Ако е възможно напуснете по най-бързия начин дома си;
- При невъзможност за напускане на сградата се преместете на най-горните етажи или покрива;
- Съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение;
- При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях;
- При невъзможност за извеждане на домашните животни, да се отворят вратите на оборите и да се отвържат;
- Спазвайте указанията и реда установени от органите на МВР.
Правила за поведение на открито:
- Ако се намирате на полето или в планината в близост до корито на река или дере, незабавно се отдалечете на високи места;
- A
ко се окажете на непознато място и в заливната зона, заемете най–близките възвишения;
- Не заставайте под мостове, подлези, водостоци, надлези и други пътни съоръжения, защото високата вода може да Ви отнесе.

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ

1.   При необходимост от евакуация ще бъдете уведомени от органите на ГД ПБЗН. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти.

2.   Изключете газта и електричеството.

3.   При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако имате мобилна връзка, известете близките си или органите на ГД ПБЗН за местонахождението си.

4.   Ако се намирате близо до коритото на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение.

5.   При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези, и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.

6.   При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.

7.   Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, освен ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.

8.   Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.

9.   Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се в ГД ПБЗН. При липса на такава възможност предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.

10.  При невъзможност за евакуиране на животните отворете вратите на помещенията, където са затворени.

11.  Спазвайте указанията и реда, установен от органите на МВР и на ГД ПБЗН.

 

Осигуряване на безопасна питейна вода в домакинството

1. Първите показатели за замърсяване на водата са: наличие на плаващи частици, промяна на цвета, повишена мътност, поява на необичаен мирис или привкус.

2.  Най-сериозната опасност за здравето е свързана със замърсяването на водата с микроорганизми. Най-често преносими с питейната вода са стомашно-чревните инфекции като дизентерия, коремен тиф, хепатит А, полиомиелит и др.

3.   Някои химични вещества също могат да причинят неблагоприятни последици за здравето.