Съвети при пожар

Във връзка с екстремните температури и възникналите пожари БЧК напомня да бъдем внимателни и да  преценяваме рисковете от  възникване на пожар!

При подаване на сигнал за пожар на тел. 112 е необходима информация за:

 • Къде? - точен адрес на обекта или някакъв ориентир, вида и предназначението му.
 • Какво? - Опишете вида на пожара или инцидента с риск за възникването на пожар: характера на произшествието, размерите и  опасността за съседните сгради и съоръжения;
 • Колко?  -  има ли пострадали застрашени хора , техния брой, посочете по възможност вида на нараняванията  и местата, където се намират.
 •  Кой се обажда? – Кажете името си и телефонния номер, от който се обаждате.

ДЕЙСТВИЯТА ВИ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР:
 • Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара.
 • Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом.
 • Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.
 • Откритите части на тялото се покриват, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат.
 • Придвижвайте се приведени.
 • Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината.
 • При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха.

ДЕЙСТВИЯТА ВИ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА:

 • Ако имате ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас.
 • Без да поемате излишен личен риск - опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства.
 • Как се прави това с пожарогасител:

- Издърпайте обезопасяващия щифт;

- Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;

- Дръжте здраво насочващото устройство.

 • Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната част на помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън.
 • Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете.
 • Излезте бързо навън без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно.
 • За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите.
 • Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете.
 • Ако при Вашата евакуация евакуационни пътища са задимени, започнете да се движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра.
 • При невъзможност да напусните Вашето жилище, в следствие на дим или висока температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата и изчакайте служителите от пожарната.
 • Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони, търговски центрове и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар направете следното:

- най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. Вашата паника може да бъде предадена и на хората около Вас;

- следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията без да измествате и блъскате останалите хора;

- за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не скачайте от височини.

- не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо.

 •  С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.
 • При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.
 • При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало.
 • Особено опасени, при горене на пластмаси, са токсичните газове. След пребиваване в района на пожара трябва да преминете през медицински преглед.
 • При отравяне с въглероден оксид /СО/ пострадалите се изнасят на чист въздух, разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане се прави изкуствено дишане "уста в уста". На пострадалите се дава топло мляко, минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение.
 
Източник: ПБЗН