Сътрудничество с други институции

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

БЧК осъществява координация и си сътрудничи с представители на различни държавни институции, представителства на международните организации в България, посолства, НПО и други външни партньори по въпроси свързани с международното сътрудничество (МВнР, МО, МВР, Делегацията на Европейската комисия, Програмата на ООН за развитие, Върховния комисариат на бежанците към ООН, Международната организация за миграция, Каритас, Католическа служба за подпомагане и др.)

Сътрудничеството с тези институции и организации намира израз в приноса им за изпълнението на многобройните програми, реализирани през годините от БЧК в полза на най-уязвимите групи в България.
БЧК използва пълноценно подкрепата и опита на чуждестранните си партньори за постигане на висок професионализъм и въвеждане на европейски стандарти в работата на организацията, с цел предоставяне на качествени и професионални услуги в полза на обществото.