Рак на маточната шийка

Ракът на маточната шийка РМШ е второто по честота раково заболяване сред жените между 20 и 45 години в целия свят. На всеки 2 минути в света една жена умира от РМШ. В Европа това се случва на всеки 18 минути. Всеки ден една жена в България умира от това заболяване. В 99,7% от случаите РМШ се причиняват от НPV /човешки папиломен вирус/. Това е единственото раково заболяване за което има ваксина. Десетки проучвания, провеждани през последното десетилетие доказват ефикасността, имуногенността и безопасността на тази ваксина. Клиничните изпитвания показват минимални реакции, типични за всяка ваксинация/подуване, сърбеж, зачервяване на мястото на инжектиране и по- рядко треска, гадене и замайване/. 22 държави в Европа, както и в Астралия, Канада, САЩ са включили ваксината като безплатна, за определени контингенти. Във всички държави с действащи програми за първична и вторична профилактика на РМШ се забелязва категорична тенденция за намаляване на заболеваемостта. Поставена преди започването на полов живот, ваксината предпазва момичето практически на 100% от заразяване с онкогенен човешки папиломен вирус /предизвикващ около 70% от случаите на РМШ/, а общата ефикасност срещу развитието на предраково състояние надвишава 90%.

Съществуват редица международни и национални препоръки, изготвени на експертно и политическо ниво, като тези на Европейския парламент, Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията/ЕСDC/, Централно-европейския съвет по ваксинация /CEVAG/, Българската асоциация по онкогинекология и Българската педиатрична асоциация. Всички те се обединяват около следните изводи:
  • Ваксинацията е единственият метод за ефективна и първична профилактика на рака на маточната шийка;
  • Ваксинацията НЕ ОТМЕНЯ редовните профилактични прегледи срещу рак на маточната шийка;
  • Превенцията чрез ваксинация би дала отражение върху заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шийка в национален мащаб единствено, ако ваксинирането се извършва на популационен принцип т.е. ако прилагането на ваксините срещу рака на маточната шийка стане част от националната политика на държавата и се поеме от нея;
  • Като отчитат спецификата и долната граница за започване на полов живот при момичетата в България, експертите препоръчват масова имунизация на 12-годишните девойки;
  • За всички неваксинирани жени следва да бъде организиран масов цервикален скрининг по възприетите правила и норми;

През 2012 год. Министерският съвет на Република България одобри Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012-2016 г. Основните дейности на Програмата са насочени към осигуряване на имунизационно покритие сред младите момичета, с което да се ограничи разпространението на инфекцията.
Такава група са 12-годишните момичета преди започването на полов живот, каквато е практиката в европейските държави. Това е възрастта, при която се очаква максимална ефиктивност на имунизацията срещу човешкия папиломен вирус. Ваксината се поставя трикратно през определн период от време от личните лекари, като преди имунизацията момичетата преминават през обстоен преглед. Ваксинацията е безплатна и доброволна, като поставянето й става само при наличието на съгласие от страна на родителите.

В бюджета на НЗОК са предвидени средства за осигуряване на тази ваксина и през 2013 г.

Със заповед № РД-09-170 / 24.09.2012 г. на министъра на здравеопазването е създаден Национален координационен съвет по първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България. В неговият състав има представител и на БЧК. Със заповед на министърът на здравеопазването са определени и регионалните координатори. Те сформираха на областно ниво координационни съвети в състава на които също има представител на БЧК.

БЧК винаги е подкрепял Министерството на здравеопазването при провеждането на профилактични имунизации, особенно при възникване на извънредна епидемична обстановка и при регистриране на значителен спад в имунизационното покритие на определени групи от населението.

В края на 2012 г. БЧК разкри зелена телефонна линия 0800 13 454 за предоставяне на информация на гражданите, относно:
  • Реда и условията за достъп до безплатно имунизиране на 12 год. момичета срещу човешкия папиломен вирус, причинител на рака на маточната шийка;
  • Ефикасността и безопасността на ваксината;
  • Начините за предпазване и ранно откриване на заболяването.

Телефонният пост работи всеки ден, без събота и неделя от 8.30 до 17.00 ч