Конференция по e-здравеопазване


София
19 февруари 2015 г.

Десетото юбилейно издание на националната конференция по е-здравеопазване „Иновационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване" събра представители на държавни институции, депутати, специалисти от държавни, общински и частни здравни заведения и от здравноосигурителни компании. Събитието традиционно подкрепиха Европейската комисия, парламентарната комисия по здравеопазване, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българският лекарски съюз и Българският Червен кръст.

От страна на БЧК като лектор с презентация на тема „Подобряване достъпа до медицински услуги в общността с помощта на новите технологии“ участва зам.-генералният директор д-р Надежда Тодоровска. Тя представи първи резултати от съвместния проект между БЧК и CheckPoint Cardio за осъществяване на дистанционен телемониторинг на кардиологичното състояние на пациентите на центровете „Домашни грижи“ в област Враца, създадени по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. Именно функционирането на тези центрове и работещите в тях екипи позволяват на базата на новите технологии да бъдат надграждани с иновативен тип услуги медицинските услуги в общността. Специално създадените телемедицински модули се поставят на пациенти от екипите на центровете „Домашни грижи“, а след получените заключения от страна на медицинския център на CheckPoint Cardio се организират допълнителни консултации с кардиолог. Осъществяваният мониторинг е от огромно значение особено за живеещите в малките населени места, които в повечето случаи са лишени от възможността да получат адекватни медицински грижи.

В сесията „Практиката през призмата на технологичните иновации” д-р Руденко Йорданов – директор на русенската областна организация на БЧК, и Антоанета Ябанозова – гл.специалист „Младежки и социални дейности”, предизвикаха интереса на участниците с презентация за пилотното внедряване на електронната система за доброволчески мениджмънт на БЧК. Такава система позволява от една страна, да се инвестират време и ресурси в един съвременен начин за популяризиране и развитие на доброволчеството на всички нива, а от друга – организацията да има изградена надеждна база данни, чрез която във всеки един момент знае с колко и с какви доброволци разполага, къде се намират те и какъв е най-бързият начин да ги мобилизира. Това създава още по-добри възможности за бързи и координирани реакции при екстремни ситуации, когато на дневен ред стои тежката задача да се взимат бързи и правилни решения, за да се постига максимална ефективност.