Воден травматизъм

В света всяка година от удавяне  загиват около 500 хиляди души. За България това число е около 160 човека, като близо 30% от тях са деца до 17 г. По-големият брой удавяния – 75-80%, стават във водоеми във вътрешността на страната, които не се охраняват от спасители.
Този голям процент се дължи основно на слабата плувна подготовка на населението и особено на децата, вследствие на премахването на задължителното обучение по  плуване за началния курс в училищата, все по-малкия брой работещи плувни басейни в страната и ниската водноспасителна култура на хората.
Анализът на всяко удавяне показва, че в повечето случаи това става по нещастно стечение на обстоятелствата, които е могло да бъдат избегнати. Това води до извода за нелепостта на всяка смърт от удавяне.
Обществото приема особено болезнено, когато водата отнема живота на деца, но в същото време се прави твърде малко за профилактиката на водния травматизъм.

ТРИТЕ ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА УДАВЯНИЯТА СА:
  • Непознаването опасностите при къпане и плуване.
  • Незнанието и неумението да се излезе от опасни ситуации, възникнали във водата.
  • Незнанието как да се помогне на човек, който се дави.