Насоки на ВСС

Водноспасителната служба към БЧК е създадена през 1964 г.
Нейна основна цел е намаляване на водния травматизъм в страната. В тази връзка ВСС обединява и координира дейността на организации и структури, работещи за опазването на човешкия живот при водни инциденти.
Благодарение на усилията на Водноспасителната служба към БЧК, нашата страна е една от малкото страни с държавна нормативна регламентация на водноспасителната дейност.

Насоките за работа на ВСС са:

  • Повишаване знанията и уменията на гражданите за оказване на помощ и самопомощ при водни инциденти с цел предпазване от удавяне.

  • Обучение на водни спасители и други специалисти, работещи във водноспасителната верига - лекари, медицински сестри, леководолази, водачи на плавателни съдове, инструктори и др.

  • Oказване на методическа помощ при създаването и функционирането на водноспасителните постове край водните площи.

  • Логистична подкрепа при наводнения в помощ на държавните структури.

  • Спортно-състезателна дейност.