Оказана помощ

За осъществяване на дейности при оказване на помощ при бедствия, БЧК разчита на областните си структури, доброволните екипи за работа при БАК, екипи от различни специалисти, доброволци и партньорите.

През 2007 година с решение на Националния съвет на БЧК беше създаден Паричен фонд за подпомагане на пострадали при бедствия.

В зависимост от постоянно променящата се ситуация и условия, организацията работи активно за оказване на методическа помощ на Областните съвети на БЧК по въпроси свързани с реакция при бедствия (кризи).

БЧК участва в Националния план за защита при бедствия изпълнявайки следните задачи:
 • създава доброволни формирования за оказване на помощ на населението при бедствия;
 • създава и поддържа резерв на имущество от първа необходимост за първоначално подпомагане на пострадалите;
 • поддържа централна и между областни складови бази с резерв от имущество за бедстващи;
 • поддържа радио - комуникационна мрежа на КВ и УКВ честоти за територията на страната и връзка със съседни национални дружества и МФЧК/ЧП;
 • осъществява взаимодействие и координация с правителствени и неправителствени структури, участващи в провеждане на спасителни работи при възникване на бедствия;
 • поддържа връзка и координация с МФЧК/ЧП и др. национални дружества за привличане, получаване и разпределяне по установен ред на международна помощ при необходимост.
 • събира и разпределя вътрешна и международна помощ за населението в пострадалите райони.

БЧК може в кратки срокове да осигури инсталации за пречистване на вода по линия на МФЧК/ЧП с капацитет 100 000 л. на денонощие. Организацията разполага с подготвен персонал за работа с инсталациите за пречистване на вода.

БЧК е добре подготвена авторитетна хуманитарна организация с възможности, подходи и дейности за реализиране на своята мисия и спомагателна роля на партньор на държавата в случай на бедствия, аварии и катастрофи.


По-големи акции на БЧК през последните години:
 • Мигрантски поток в Европа, октомври 2015 г. – транспортирани и предадени на Гражданска защита на Унгария одеяла и спални комплекти за нуждите на бежанците и мигрантите от Близкия Изток, на стойност 46 300 лв., предоставени на БЧК с Постановление на МС № 267 от 1.10.2015 г.;
 • Земетресение в Таджикистан, юли 2015 г. – изпратени на Таджикския Червен полумесец 1 500 евро собствени средства на БЧК
 • Вътрешен конфликт в Ирак и разселване на население, август 2014 г. – по апела на МФЧК/ЧП изпратени 1 000 щатски долара собствени средства на БЧК
 • Хуманитарна подкрепа за чужденци, търсещи закрила на територията на страната през 2013 г.; получена финансова помощ от 172 725 швейцарски франка от „Фонда за незабавно подпомагане“ на МФЧК/ЧП. Подпомогнати са над 2 500 бежанци. Вижте още - Подкрепа за бежанците 2013-2016 г.;
 • Наводнения в Судан, 2013 г. – по апела на МФЧК/ЧП изпратени 2 000 евро собствени средства на БЧК;
 • Тайфун Хаян Филипините, 2013 г. – по апела на МФЧК/ЧП изпратени 3 000 шв.фр. собствени средства на БЧК
 • терористичен акт на летище Бургас на 18 юли 2012 г. - екип от служители и доброволци на БЧК-Бургас осигуряваха вода, храна и медицински грижи на пострадалите. Психолози-доброволци на БЧК оказаха психосоциална подкрепа на над 200 граждани на летище Сарафово. Осигурена беше логистична подкрепа на пристигналите представители на Червения Давидов щит на Израел.
 • Разрушителни взривове с човешки жертви в склад за боеприпаси край с. Лозенец, община Стралджа, юни 2012 г. - екипи на БЧК по оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа оказаха помощ на повече от 60 души.
 • Криза в Африканския рог, 2012 г. - по апела на МФЧК изпратени 5 000 шв. франка собствени средства на БЧК;
 • Криза в Сирия, 2012 г. - по апела на МКЧК изпратени 1 000 швейцарски франка собствени средства на БЧК;
 • Криза със сирийски бежанци в Турция, 2012 г., по апела на Турския Червен полумесец изпратени 10 000 швейцарски франка собствени средства на БЧК;
 • Подкрепа за Червения полумесец на Таджикистан, 2012 г. - 1 000 щатски долара собствени средства на БЧК;
 • Криза в Северна Африка, 2011 г. – 5 000 швейцарски франка собствени средства на БЧК по апела на МФЧК/ЧП и 2 000 евро собствени средства на БЧК по молба на Туниския Червен полумесец;
 • Тежките зимни условия в България, 2012 г. - екипи на БЧК бяха на всички невралгични точки по пътищата на страната, където имаше нужда от помощ;
 • Наводненията в Албания, 2010 г. – финансови средства в подкрепа на операцията на националното дружество – 2000 шв. франка от собствени средства на БЧК;
 • Наводненията в Черна Гора, 2010 г. – финансови средства в подкрепа на дейностите на националното дружество – 2000 шв. франка от собствени средства на БЧК;
 • Наводненията в Молдова, 2010 г. – 1500 одеяла и 120 чифта обувки от бедствения резерв на БЧК и 3000 евро от собствени средства на БЧК в подкрепа на операцията на националното дружество;
 • Наводнения в Украйна, 2010 г. – 2000 евро собствени средства на БЧК в подкрепа на операцията на националното дружество;
 • Наводнения в Полша, 2010 г. – преведени 3 000 евро собствени средства на БЧК в подкрепа на операцията на националното дружество;
 • Вътрешен конфликт в Киргизстан, 2010 г. - експерт от БЧК по оценка и анализ на нуждите работи в Узбекистан в състава на Екип на МФЧК/ЧП за бърза оценка и координация (Fast Assessment and Coordination Team - FACT);
 • Помощ за Пакистан, 2010 г.– 22 000 лв., по спешния апел на МФЧК/ЧП чрез национална кампания в партньорство с МВнР на РБългария. Крайната сума включва и 5 000 лв. собствени средства на БЧК;
 • Земетресение в Хаити, 2010 г. – 292 200 шв. франка (вкл. 5 000 лв. собствени средства на БЧК), набрани чрез национална кампания и преведени по Апела на МФЧК/ЧП. Сумата е за подслон, медицински грижи, храна, вода и други неотложни нужди на пострадалото население;
 • Оказване на ППсП на пострадалите при катастрофа край Ямбол, 2009 г.;
 • Хуманитарна помощ за българското население в Молдова, 2010 г. – по молба за съдействие от Правителството на РБългария, изпратени 1500 одеяла и 120 чифта обувки от бедствения резерв на БЧК на стойност 42 000 лв.;
 • Конфликтът в Газа, 2009 г. – 7 000 щ. долара собствени средства на БЧК;
 • Земетресението в Сичуан, Китай, 2008 г. – 5 000 шв. франка собствени средства на БЧК;
 • Конфликтът в Южна Осетия, Грузия, 2008 г. - 5 000 шв. франка собствени средства на БЧК;
 • Наводненията в България, 2005 и 2006 г. – оказана хуманитарна помощ на над 45 000 души с храни, хигиенни пакети, одеала, дрехи, уреди за изсушаване. Общата стойност на помощта възлиза на 9 280 000 лв. Закупени къщи за пострадалите, ремонтирани бяха детски градини, здравни центрове, училища и др. в 26 области на страната;
 • Наводнения в Румъния, 2005 г. и 2006 г. - оказана помощ с хранителни пакети и одеяла;
 • Кризата със заложниците в Беслан, 2004 г. - национална кампания - набрани и изпратени 40 000 щ. долара, ученически пособия и детски играчки, събрани от българския народ; организиран летен лагер за 30 деца в България и поемане на разноските;
 • Трагичен инцидент с децата от Свищов, 2004 г.;
 • Инцидент с кораба "Хера";
 • Цунами в Югоизточна Азия, 2004 г. – 150 000 шв. франка финансови средства в подкрепа на Апела на МФЧК/ЧП, набрани чрез национална кампания от българското общество;
 • Земетресение в Алжир, 2003 г. – одеяла и имущество от първа необходимост;
 • Земетресение в Иран - Бам, 2003 г. - одеяла и материали от първа необходимост за пострадалите, подпомогнат е българският екип по пожарна безопасност с постелочно имущество и хранителни продукти;
 • Наводнения – Централна и Източна Европа, 2002 г. - експерт от БЧК по оценка и анализ на нуждите работи в Чехия в състава на екип на МФЧК/ЧП;
 • Тежки снеговалежи в Албания, 2002 г. - имущество от първа необходимост (одеяла, дрехи, шапки, шалове, ръкавици и др.);
 • Кризата с македонските бежанци, 2001 г. – хранителни и хигиенни пакети чрез Международния комитет на Червения кръст;
 • Наводнения – Босна и Херцеговина, 2000 г. - конвой на БЧК с хранителни и хигиенни пакети и одеяла;
 • Земетресенията в Турция, 1999 г. – изпратена материална помощ и 2 екипа планински спасители с обучени кучета, национален спасителен екип от доброволци на БЧК;
 • Кризата с косовските бежанци, 1999 г. – помощ за българския лагер в Радуша (Македония) с доставка на стоки от първа необходимост и хранителни продукти;
 • Земетресение в Централна Турция – Ерзурум, 1991 г. - Министерство на здравеопазването и БЧК съвместно изпращат самолет с хуманитарни помощи;
 • Земетресение в Армения, 1988 г. – изпратеният спасителен екип на ПСС на БЧК от 16 души и 10 кучета открива 150 души, от които 6 живи. Изпратен е самолет с помощи, събрани от БЧК, с подкрепата на правителството и на арменската общност с дрехи, обувки, одеала, медикаменти – 10 тона. Със средства, събрани от БЧК са закупени 300 къщи по 300 кв. м.;
 • Глад в Ангола, 1985-1986 г. – изпратен самолет с храни и медикаменти с помощта на българското правителство;
 • Земетресение в Неапол, Италия – 1981 г. – изпратени храни, лекарства и др. помощи.


За контакт:
Ясен Сливенски
Директор на дирекция "Мениджмънт на бедствията"
тел.: 02/81 64 773
e-mail: dp@redcross.bg