Стратегията на БЧК до 2030 г.


СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ДО 2030 г.

Стратегията на БЧК до 2030 г. под наслова “...Солидарни и мобилизирани, в името на човека...” е базирана на основните принципи и ценности, на философията и същността на Международното движение на ЧК/ЧП и на Стратегия 2030 на МФЧК/ЧП. Тя е разработена и пречупена през призмата на нашите постижения за изминалото десетилетие, очертава визията и стратегическите цели на Националното дружество за периода до 2030 г. и основните подходи и дейности за успешното им достигане в края на периода. Основана е на задълбочен социално-икономически и демографски анализ на външната среда и най-вече – на рисковете от гл.т. на различни бедствия и кризи, както и систематичен преглед на многостранните характеристики и проявления на институционалната или т.н. вътрешна среда за развитие на организацията.

За да прочете пълният текст на Стратегия 2030 отворете прикачения файл.