Стратегията на БЧК до 2020 г.


СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ДО 2020 г.

По своята същност Стратегията на БЧК до 2020 г. представлява цялостно изследване, базирано на основните принципи и ценности, на философията и същността на Международното движение на ЧК/ЧП и на Стратегия 2020 на МФЧК/ЧП, което осъществява необходимата конкретизация през призмата на нашите постижения през изминалото десетилетие, очертава визията и стратегическите цели на нашето национално дружество за периода до 2020 г. и основните подходи и дейности за тяхното успешно достигане в края на периода. Тя се основава на задълбочен социално-икономически анализ на външната среда и систематичен преглед на многостранните характеристики и проявления на институционалната или т.н. вътрешна среда за развитие на организацията.

За да прочете пълният текст на Стратегия 2020 отворете прикачения файл.