Мисия и структура на БЧК


Мисия
Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.


Структура
БЧК има четиристепенна организационна структура:
  • Дружествено ниво;
  • Общинско ниво;
  • Областно, съответно Столично ниво - 28 областни организации;
  • Национално ниво - Общо събрание - Върховен орган на БЧК; Национален съвет - главен изпълнителен и разпоредителен орган.

На национално и областно ниво организацията има щатен състав, Административно-изпълнителен орган (Секретариат)