Публикации
Седмичният информационен електронен бюлетин на Българския Червен кръст прави възможно по- пълното отразяване на събитията в живота на организацията посредством кратките информационни форми.