Книги и учебници

ДА ПОМНИМ МИНАЛОТО!

Съдбата понякога прави неочаквани подаръци на човека, които осмислят голяма част от живота му. Така стана и с мен, когато – по силата на служебните ми задължения в ЦК на БЧК - трябваше да се заравям все по-дълбоко в темата за сестринството в България. Една изключително важна страница от историята на Българското дружество Червен кръст – приносът му в неговото създаване и развитие.

Сборникът с материали за Клуба на милосърдните сестри на Българския Червен кръст има над 20-годишна история. От 1993 г. до днес - бавно и полека, както казва поетът, с помощта на милосърдните сестри, които поставиха началото на този клуб, започнахме да събираме лични материали, спомени, снимки, документи, медийни публикации, с желанието да съхраним жив спомена за хора и събития. Във времето идваха нови хора, а с тях и нови материали... Едни от сестрите оценяваха сериозността на този тип дейност, други я сметнаха за излишна или просто ненужна... Затова от общия списък на над 80-те имена на милосърдни сестри имаме материали само за няколко десетки - явни членове на клуба, уважавани ръководители на
Училището за милосърдни сестри на БЧК; негови възпитанички, отдали живота си за развитието на здравеопазването в страната. Към клуба отнасяме и онези, които поради здравословни проблеми не можеха да вземат пряко участие в неговата дейност, но за които той се грижеше във времето. Спомените разказват непретенциозно за една човешка връзка, създадена в училището на БЧК, която времето не може да унищожи и която караше членовете на клуба да идват всеки първи четвъртък на месеца от 1993 година до днес в сградата на ЦК (НК, НС) на БЧК като в свой дом; да участват според силите си в негови дейности; да се грижат за своите болни, стари и вече немощни инструкторки и колежки, като в едно голямо и задружно семейство.

В сборника е включен и очерк за д-р Невена Моллова – Ганова, без който разказът за българското сестринство не би бил пълен. Това е една емблематична личност както за Клуба на милосърдните сестри, така и за Българския Червен кръст. Животът й е повод за размисъл за човешкото достойнство, за съдържанието на толкова малко уважавани днес понятия като чест, дълг, преданост, любов...

Оформихме събраните материали в един диск – като спомен за всяка от членките на Клуба на милосърдните сестри и на Училището на БЧК като цяло. Блазни ни мисълта, че той ще запази сред наследниците им спомена за тяхната дейност, за несломимото им желание да бъдат полезни до последния миг на живота си. Ще ги предоставим и на институциите, които имат отношение към подготовката на медицински специалисти или към съхраняването на различни по вид издания на Българския Червен кръст като ДА „Архиви”, НБ „Св. Св. Кирил и Методий” и др.

Основание за подобен жест ни дава самата същност на Клуба на милосърдните сестри. В коренно променената обстановка в страната след 1989 г., когато се рушаха традиции и се отхвърляха довчерашни морални и духовни ценности, неговите членове бяха един топъл полъх на човечност и преданост към идеите на тяхната младост, на целия им живот. По молба на останалите живи членки на клуба ще направим и няколко „книжни” копия, защото те не работят с компютри...

Специално държа да отбележа, че активното присъствие на старите милосърдни сестри през изминалите 20 години не остана незабелязано - младите служители и деятели на Българския Червен кръст се отнасяха към тях с уважение и почуда, защото ги караха да си припомнят за неща, останали в кориците на историята...

В тяхно лице – надявам се – те виждат примери на човешка и професионална всеотдайност, които в днешно време изглеждат архаични, дори малко смешни, но толкова мили и трогателни. Един спомен от миналото, което трябва да ни напомня за задълженията ни в настоящето и за предизвикателствата на бъдещето...

Лидия МАРКОВА

Тук можете да прочетете за >>Милосърдните сестри на Българския Червен кръст