Искам да помогна

Повече от 140 години Българският Червен кръст осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания.