Нашите каузи

  Дарителска сметка за възстановяване на бюст-паметника на един от най-големите дарители на Българския Червен кръст Отто Биелигк, свързан до голяма степен с развитието на Болница „Червен кръст“, прераснала в УМБАЛСМ „Пирогов“:  
 
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА /В ЛЕВА/
ЗА БЮСТ ПАМЕТНИК НА ОТО БИЕЛИГК
В УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG37UNCR70001523100000
UNCRBGSF
 


Традициите на БЧК в областта на благотворителността и милосърдието му позволяват да намира най-подходящите форми на подпомагане. Една от тях е създадения през 1989 година, с Постановление №46 на Министерски съвет фонд "Милосърдие"

прочети повече >>

Можете да дарите без условия, за да помогнете там, където има най-голяма нужда. Ценим Вашето доверие в нашата преценка за най-целесъобразно оползотворяване на дарените от Вас средства. Така заедно помагаме за решаване на най-належащи хуманитарни нужди.

прочети повече >>


Програма „Топъл обяд” е създадена през 2004 г. и се реализира в рамките на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Основната цел на програмата е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение

прочети повече >>

През 2005 г. по повод 1 юни – Международния ден на детето, съпричастни с проблемите на пътния травматизъм при подрастващите, няколко институции обединяват усилията си, за да помагат на пострадалите невръстни участници в пътното движение

прочети повече >>

В партньорство и координация с държавните органи, местната власт и неправителствени организации Българският Червен кръст работи активно за незабавно подпомагане на пострадали по време на бедствия, аварии и катастрофи

прочети повече >>

 

Програма „Домашни грижи” стартира през 2003 г. със създаването на центрове „Домашни грижи” и има за цел предоставяане на здравни грижи и социални услуги в домовете на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.

За контакти:
Маргарита Котева
тел: 02/49 23 088
e-mail: m.zayova@redcross.bg
НС на БЧК
гр. София, бул. “Джеймс Баучер” №76


Наблюдавано жилище на Български Червен кръст „Шарената къща“ е създадено и функционира по проект „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“, който се реализира с подкрепата на фондация „Велукс” и Международната Федерация на дружествата на Червения кръст/Червения полумесец.

прочети повече >>


През 2008 г. като част от дългогодишния проект на Българския младежки Червен кръст “Ще ви хареса ли моето творчество?”, бе създаден специален Фонд „Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди”.

прочети повече >>

Дари! Включи се! Стани спасител!
Всеки може да помогне и да подкрепи Водноспасителната служба на БЧК в усилията за намаляване на водния травматизъм.
Ние се нуждаем от вашата подкрепа, за да продължим да правим това, което умеем най-добре - да пазим човешкия живот!
Всеки ваш принос спасява безброй животи!

Банкова сметка в лева:
IBAN в BGN: BG49UNCR700015197222244
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. "Калоян" 3, София 1000, България

прочети повече за дейността на ВСС>>