Искам да помогна
Вече 135 години Българският Червен кръст осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания, без да прави разлика по отношение на националност, расова принадлежност, пол, социално положение, религиозни убеждения или полити...
БЧК има ключова роля при оказване на хуманитарно подпомагане