Дейности
Деца, пострадали при катастрофи
icon_docs.gif
  Списък на дарилите онлайн през 2014 г.
icon_docs.gif
  Списък на дарилите онлайн през 2015 г.


За хуманната кауза да опазим живота и здравето на българските деца

Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП е създаден през 2005 г. по повод 1 юни – Международния ден на детето. Тази година инициативата отпразнува своята 10- годишнина.
През 2005 г., водени от стремежа да подкрепят невинните жертви на „войната“ по пътищата и да облекчат техните страдания, Българският Червен кръст, ГД “Охранителна и пътна полиция” към МВР, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти и Българският футболен съюз инициират създаването на „Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия“. Страните подписват споразумение за сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия, като си поставят за цел да провеждат периодични информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен увреждания.

Към Фонда се присъединяват и други институции, загрижени за живота и здравето на българските деца. Днес в него членуват Главна дирекция “Охранителна и пътна полиция” към МВР, ДОККППБ /Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността/, Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти, Българският футболен съюз, Министерство на транспорта, Министерство на здравеопазването, Асоциацията на производителите на автомобили и техните представители в България, Асоциацията на вносителите на автомобили, „Здравноосигурителен институт” АД, Асоциацията на застраховани и пострадали при катастрофи, Фондация „Приказка за пътя“.

Под мотото „Да опазим децата на пътя” партньорите във Фонда набират средства чрез съвместни благотворителни инициативи, които два пъти годишно - за Деня на детето и преди Коледа, по време на специално организирани тържества предоставят на семействата на пострадалите деца.

От създаването на Фонда през 2005 г. досега БЧК е предоставила финансова помощ на стойност 319 277 лв. като са подпомогнати семействата на 542 деца от цялата страна, пострадали от пътнотранспортни произшествия. Фондът работи активно и за превенция на пътния травматизъм и за опазване на живота и здравето на българските деца. С обединените усилия на партньорите се организират уроци по пътна безопасност и първа помощ, викторини за правилата на пътното движение, състезания за майсторско управление на велосипед и др.

Най-активните партньори във Фонда са: Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ДОККПБДП, Здравноосигурителен институт АД, Съюз на българските автомобилисти, Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България и Булмедика ООД.


Информация за Консултативен съвет на фонд ПТП

9 декември 2015 г.
Консултативният съвет на Националния дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия удовлетвори 53 молби (през м. юни бяха подпомогнати 31 деца).

Гласуваната помощ е в размер на 32 100 лв., като Булмедика ООД за втора поредна година дари 10 000 лв. и по предложение на представителите на компанията бе приложен индивидуален подход при определяне на финансовата помощ на децата, нуждаещи се от по-специфично лечение.

Тази година повечето от децата, кандидатствали за парична помощ, са с много тежки увреждания. Връчването на финансовите средства на семействата се осъществи от областните организации на БЧК.

25 май 2016 г.
През 2016 година повечето от децата, кандидатствали за парична помощ, са с тежки и много тежки увреждания. Консултативният съвет разпредели сума в размер на 29 700 лв., с които бяха подпомогнати семействата на 40 деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия.
Години Суми Подпомогнати деца
2005-2009 95 777 лв. 154
2010 21 100 лв. 37
2011 22 300 лв. 42
2012 37 400 лв. 75
2013 19 300 лв. 36
2014 46 400 лв. 80
2015 47 300 лв. 84
2016 29 700 лв. 40
общо 319 277 лв. 542По-големи инициативи и кампании:
  • Благотворителен футболен мач с участието на футболните звезди от Световното първенство през 1994 г.;
  • Благотворителен концерт под надслов “На Моника с любов” за подпомагане лечението на деца, пострадали при пътни инциденти;
  • Благотворителен търг с произведения на изкуството под патронажа на министъра на финансите;
  • Кампания за индивидуално фондонабиране чрез телемаркетинг и директен мейлинг;
  • Продуктова кампания на БЧК и "Петрол" АД;
  • Благотворителна кампания с картички, продавани в бензиностанциите "Лукойл";
  • Отчисления от учебни такси и набиране на средства с благотворителни касички - Частно училище “Дорис Тенеди”, член на Партньорската мрежа на БЧК;
  • Дарения по ведомост от месечните възнаграждения на служители в Уникредит Булбанк, МВР и БЧК;
Нашите усилия са само една малко част от това, което всички ние заедно можем да направим за здравето и живота на жертвите на «войната» по пътищата.

Банковата сметка на Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътно-транспортни произшествия е:
Уникредит Булбанк
ІBAN:  BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF


За контакт:
Български Червен кръст
Дирекция "Връзки с обществеността, фондонабиране и издателска дейност"
Екатерина Борисова-Йовова
тел.: +359 2 49 23 059
e-mail: e.borissova@redcross.bg