Удавяне и декомпресионна болест - redcrossadd

Отиване към съдържанието

Главно меню

Удавяне и декомпресионна болест

Удавяне и декомпресионна болест  


Здравословни проблеми, причинени от водни спортове често се случват в спортните центрове и по плажовете. Ето защо е важно обучението по първа помощ в морските центрове и по плажовете.  

Случай на удавяне може да стане в открити води (река, езеро или море), в басейна или у дома (баня, езерце, кладенец). Той може да се случи, докато практикувате водни спортове или като резултат от инцидент, в който пострадалия неочаквано се озовава във водата (напр. злополука при корабоплаване / гребане, падане в езеро).  

Всички пострадали, спасени от удавяне, когато е ясно, че те са били под вода (и са в съзнание с нормално дишане и без видими физически проблеми), следва да бъдат съветвани да бъдат прегледани от професионалист, поради опасност от вторично удавяне или инфекция на белия дроб.


Реанимация в случай на удавяне

Шансовете за успешна реанимация се увеличават, ако гарантираме проходимостта на дихателните пътища, така че кислородът да достига белите дробове. Чрез отваряне на дихателните пътища, ние намаляваме вероятността от аспирация на повърнато. През годините са въведени различни техники за премахване на вода, повръщане и др. от горните дихателни пътища.  

Използването на коремни тласъци не се препоръчва: това увеличава риска от повръщане и респективно риска от аспирация на повърнато. Коремните тласъци не са достатъчно ефективни за отстраняване на вода от дихателните пътища или белите дробове и могат да забавят процеса на реанимация. Приоритетът е бързата вентилация, за да се предотврати хипоксичната каскада и предотврати спирането на сърдечната дейност.

Какво наблюдаваме?

 • Жертвата на удавяне не реагира или не диша нормално.  


Какво да направим?  

 • Влизайте във водата, само ако сте обучени за това.  

 • При реанимация на жертва от удавяне, първото нещо, което трябва да направите е да изчистите дихателните пътища и да се вентилира възможно най-бързо.  

 • Реанимация във вода, т.е. отваряне на дихателните пътища и вентилация, е приемлива в плитки води, или в дълбока спокойна вода, където има обучен спасител по водно спасяване, или, когато има най-малко двама оказващи помощ, специално обучени за спасители.  

 • Гръдни компресии не трябва да се прилагат във водата. Ако пострадалият е жертва на сърдечен арест, бързото отстраняване от водата е приоритет.  

 • Страничното положение, споменато по-долу трябва да се поддържа толкова дълго, колкото е възможно.  

 • Рутинната аспирация на горните дихателни пътища не е приоритет по време на реанимация.

 • Сигнализирайте службите за Спешна помощ.


Позициониране на пострадалия след реанимация

Какво наблюдаваме?

 • Респираторен арест, защото не може да се диша под водата или защото дихателните пътища са блокирани (например от кал или водорасли).  

 • Увреждания на главата или гръбначния стълб след гмуркане в плитка вода .  

 • Хипотермия, защото водата е обикновено по-студена от температурата на тялото.  Виж ‘Хипотермия’.


Какво да направим?

 • Жертвата трябва да бъде положена в най-добрата възможна странична позиция, с главата във висящо положение, така че повърнатото лесно да може да излезе.  

 • Тази позиция следва да се запази стабилна. Всеки натиск върху гърдите трябва да се избягва, за да не пречи на дишането.

 • Позицията на пострадалия трябва да бъде такава, че той да може да бъде безопасно и лесно обърнат към гърба си, като се вземат предвид възможните наранявания на гръбначния стълб.  

 •  Защитете пострадалия срещу допълнителна хипотермия.  


Нараняване на шийните прешлени при жертви на удавяне

Вие винаги трябва да бъдете наясно с възможните наранявания на гръбначния стълб при жертви на удавяне. Следните насоки допълват тези за наранявания на главата и гръбначния стълб.

Какво наблюдаваме?  

 • Жертва на удавяне с предполагаемо нараняване на гръбначния стълб.  


Какво да направим?
Оказващите първа помощ, които са били обучени по водно спасяване, могат да изнесат пострадалия към сушата възможно най-бързо и най-ефикасно, ако се изисква реанимация и това не е възможно във водата. Имобилизация на главата и гръбначния стълб по време на транспорт, е необходима само, ако жертвата на удавяне е претърпял злополука със сериозно въздействие, ако пострадалият дава ненадеждна информация за събитията (може поради интоксикация), или ако пострадалият има съмнение за нараняване на гръбначния стълб. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню