redcrossadd

Отиване към съдържанието

Главно меню

Злополуки и наранявания се случват твърде често. Всеки един от нас може изведнъж да се почувства много зле. В тези ситуации незабавна помощ обикновено се оказва от семейството, колеги, минувачи и т.н. Дори само с основни познания за първа помощ, вие също можете да помогнете на някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно първата помощ да се приложи правилно и в точното време. Само така тя може да подобри състоянието на пострадалия и да спаси човешки животи.

Тази страница  по първа помощ е разработена на базата на научните насоки на МФЧК / ЧП от 2011г. за оказване на първа помощ и реанимация , които са потвърдени от международен екип експерти по първа помощ от няколко национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец. Насоките описват най-добрите и най-съвременните техники и са предназначени за подобряване на първата помощ.


Тази страница не е заместител на собствената преценка на оказващия помощ върху медицинското  или здравословното състояние. Пострадалите трябва да се консултират с квалифициран медицински специалист за съвет относно специфични медицински състояния. Авторите не носят никаква отговорност за всеки отделен случай, за всички вреди, произтичащи от използването или неизползването на този материал и всяка информация, съдържаща се в него, както и не поемат гаранции, изразени или подразбиращи се.
Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за извличане на данни или предавана в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, по електронен път, механично, чрез копиране, записване или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на Българския Червен кръст или Червения кръст на Белгия-Фландрия, Motstraat 40, 2800 Mechelen, Belgium.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню