НУЛЦ на БЧК - Лозен 

За повече информация: www.redcrosstrainingcentre.org

Връзка с нас:
Огнян Иванов - тел: 0889 60 12 20
Диана Балова - тел: 0882  98 89 02

e-mail: reservation@abv.bg;  redcross_nuc@abv.bg