„Помощ за интеграция“


Стартира нов проект за помощ за интеграция финансиран от Фонд Убежище, Миграция и Интеграция на ЕС

Проектът „Помощ за интеграция“ цели реализиране на дейности за предоставяне на административни и правни консултации, предоставяне на медицинска, психологическа и социална помощ на граждани на трети страни, и по конкретно лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) и лица, получили международна закрила (ЛПМЗ), включително мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими лица, както и мерки, насочени към техните нужди, улесняване на комуникацията с институциите.

Проектът стартира през месец октомври 2017 и ще бъде с продължителност от 36 месеца.

Подробности за проекта може да прочетете в прикачения файл.

Пълен запис от откриващата пресконференция проведена в Пресклуб БТА може да видите тук >>Покани с изтекъл срок