НОВИНИ

29.03.2018 г.
БЧК ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ЕС

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - План 2016, на 12 март 2018 г. Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 331 485 нуждаещи се български граждани
Графикът за раздаване в цялата страна е публикуван на интернет страниците на www.redcross.bg, на www.asp.government.bg и в регионалните сайтове на областните организации на БЧК.
Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:
  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в областните/ Столичната организации на БЧК

ГРАФИК
за раздаване на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програмата за храни и/ или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”


№ по ред Временни пунктове (населено място) Адрес на пунктовете Период на раздаване (начална и крайна дата на раздаване)
Благоевград
1 Благоевград - град ж.к. Ален мак“, ул. “Борис Ангелушев“, 9-то ОУ 10.04.2018 -04.05.2018 от 13,00 ч. до 17,00 ч
2 Благоевград - села Кв. Грамада, ул. “Климент Охридски“№3 18.04.2018 - 04.05.2018
3 Симитли Социално подпомагане - Симитли 17.04.2018 - 04.05.2018
4 Кресна СОУ- Кресна, ул. “Цар Борис“№12 19.03.2018 - 13.04.2018
5 Струмяни С. Микрево, Читалище 19.04.2018 - 04.05.2018
6 Сандански ГУМ, бул.“България“№11 19.04.2018 - 04.05.2018
7 Петрич – град ГУМ 19.04.2018 - 04.05.2018
8 Петрич – села Ул. „Цар Борис“ 19.04.2018 - 04.05.2018
9 Разлог МБАЛ – Разлог, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“№2 16.03.2018 - 13.04.2018
10 Банско Заведение за социални услуги, ул.“Радон Тодев“№14 22.03.2018 - 13.04.2018
11 Гърмен с. Огняново, Читалище 14.03.2018 - 13.04.2018
12 Хаджидимово Читалище, ул. “Димо Хаджидимов“№44 14.03.2018 - 13.04.2018
13 Гоце Делчев ДСП, ул. “Царица Йоана“№2 13.03.2018 - 13.04.2018
14 Сатовча с. Сатовча, ул. “Тодор Шопов“№42 21.03. 2018 - 13.04.2018
15 Белица ДСП, ул. Владимир Поптомов №12 17.03.2018 – 13.04.2018
16 Якоруда Ул. Св. св „Кирил и Методий“№29 24.03.2018 - 13.04.2018
Бургас
1 Бургас гр. Бургас, ул."Оборище" №95 /социална трапезария на БЧК/ 27.03.2018 - 04.05.2018
2 Айтос гр. Айтос, ул."Паркова"№52 /сграда на общината/ 23.03.2018 - 04.05.2018
3 Камено гр. Камено, ул."Освобождение"86 /сграда на общината/ 02.04.2018 – 04.05.2018
4 Карнобат гр. Карнобат, ул."Граф Игнатиев"№2/стола на Домашен социален патронаж/ 27.03.2018 - 04.05.2018
5 Малко Търново гр. Малко Търново, ул."Княз Борис" №52 /офис на БЧК/ 05.04.2018 – 04.05.2018
6 Несебър с. Равда, ул."Македония" №2 /сграда на общината/ 03.04.2018 – 04.05.2018
7 Поморие гр. Поморие, ул."Смирна" №15 А 12.04.2018 – 04.05.2018
8 Приморско гр.Приморско, ул."Ропотамо"№50/административна сграда на Домашен социален патронаж/ 04.04.2018 – 04.05.2018
9 Руен с. Руен, ул."Първи май" №36 /община/ 26.03.2018 – 04.05.2018
10 Созопол гр. Созопол, пл."Черно море"№1/сграда на общината/ 11.04.2018 – 04.05.2018
11 Средец гр. Средец, ул."Васил Коларов"№28 /сграда на ОП БКС/ 30.03.2018 – 04.05.2018
12 Сунгурларе гр. Сунгурларе, ул."Георги Димитров" №46А /сграда на общината/ 28.03.2018 – 04.05.2018
13 Царево гр. Царево, ул."Нептун"№1/Детска млечна кухня/ 04.04.2018 – 04.05.2018
Варна
1 Варна – р-н Младост и р-н Одесос ул. „Самарско знаме“ № 1 28.03.2018 – 04.05.2018
2 Варна – р-н Приморски кв. „Чайка, бл.67, пенсионерски клуб 28 .03.2018 – 04.05.2018
3 Варна – р-н Аспарухово кв. „Аспарухово“, ул. „Кишинев“ №15, пенсионерски клуб 28.03.2018 – 04.05.2018
4 Варна - р-н Владислав Варненчик кв. “Владиславово“, пазар до кметството 28.03.2018 – 04.05.2018
5 Аврен ул. „Йордан Ноев“ № 50, пенсионерски клуб 12.04.2018 - 04.05.2018
6 Аксаково Ул. „Кап. Петко Войвода“ № 7 03.04.2018 - 04.05.2018
7 Белослав ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ № 27 – медицински център 1 27.03.2018 – 04.05.2018
8 Бяла ул. „Здравко Бомбов“ № 10 16.04.2018 – 04.05.2018
9 Ветрино ул. „П. Яворов“ № 2а, автобаза Община 17.04.2018 - 04.05.2018
10 Вълчи дол ул. „ Г. Димитров“ № 1 – дом. социален патронаж 10.04.2018 – 04.05.2018
11 Девня бул. „Съединение“ № 169, пенсионерски клуб 05.04.2018 – 04.05.2018
12 Долни Чифлик ул. „Иван Сокачев“ № 2 30.03.2018 – 04.05.2018
13 Дългопол ул. „Георги Димитров“ №130 29.03.2018 – 04.05.2018
14 Провадия ул. „Желез Йорданов“ № 1 26.03.2018 – 04.05.2018
15 Суворово бул. „Възраждане“ , 11 СОУ „Н. Й. Вапцаров“ 13.04.2018 – 04.05.2018
В. Търново
1 Велико Търново град гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ №14 26.03.2018 - 04.05.2018
2 Велико Търново - села гр. Велико Търново, ул. Цанко Церковски №10 12.04.2018 - 04.05.2018
3 Горна Оряховица гр. Горна Оряховица, ул. „Никола Петров“ № 31 (ПГ по електротехника и електроника) 02.04.2018 - 04.05.2018
4 Горна Оряховица - села гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ №29 11.04.2018 - 04.05.2018
5 Елена гр. Елена, ул. Иван Момчилов №52 26.03.2018 - 04.05.2018
6 Златарица гр. Златарица, ул. Стефан Поп Стоянов № 1 26.03.2018 - 04.05.2018
7 Лясковец гр. Лясковец, ул. „Младост“ №1, (Домашен социален патронаж) 26.03.2018 - 04.05.2018
8 Павликени гр. Павликени, Княз Дондуков – Корсаков №2 02.04.2018 - 04.05.2018
9 Полски Тръмбеш гр. Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа“ №10 (Домашен социален патронаж) 02.04.2018 - 04.05.2018
10 Свищов ул. Цар Борис №36р Бивша база на ДСП 02.04.2018 - 04.05.2018
11 Стражица ул. Казаларска царица №2, ОП „Странични дейности“ 03.04.2018 - 04.05.2018
12 Сухиндол ул Росица №115 02.04.2018 - 04.05.2018
Видин
1 Макреш с. Макреш, ул. Георги Бенковски” №105 14.03.2018 – 23.03.2018
2 Чупрене с. Чупрене, ул. “Асен Балкански” № 42 15.03.2018 – 29.03.2018
3 Грамада гр. Грамада, ул. “Мико Нинов” №7 /клуб на пенсионера/ 16.03.2018 – 30.03. 2018
4 Белоградчик гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис І” №6 19.03.2018 – 13.04.2018
5 Кула гр. Кула, ул. “Възраждане” №19 Младежки дом 20.03.2018 – 05.04.2018
6 Ружинци с. Ружинци, ул. “Георги Димитров” №33, НЧ „Христо Ботев 1898” 22.03.2018 – 18.04.2018
7 Видин - град гр. Видин, ул. “Княз Борис І” №4 /сграда на БЧК/ 03.04.2018 – 02.05.2018
8 Видин - села по села 27.03.2018 – 02.05.2018
9 Димово – пункт №1 гр. Димово, ул. „Свилен Русев” №3 04.04.2018 – 27.04.2018
10 Димово – пункт №2 с. Арчар, ул. “Кирил и Методий” №7 02.04.2018 – 20.04.2018
11 Бойница с. Бойница, ул. “Георги Димитров” №4 03.04.2018 – 16.04.2018
12 Брегово гр. Брегово, ул. “Александър Стамболийски” №4 11.04.2018 – 30.04.2018
13 Ново село с. Ново село, ул. “Арх. Илия Попов” № 99 12.04.2018 – 30.04.2018
Враца
1 Враца - пункт №1 ул. ”Кръстю Българията” № 18А 12.03.2018 - 04.05.2018
2 Враца - пункт №2 ул. ”Драган Цанков” №6 / централен склад / 12.03.2018 - 04.05.2018
3 Козлодуй ул. ”Ст. Караджа” № 2 /старата полиция/ 13.03.2018 - 04.05.2018
4 Бяла Слатина ул. „Климент Охридски“ 64 /Община Бяла Слатина/ 13.03.2018 - 04.05.2018
5 Мездра Център за социални услуги и дейности 14.03.2018 - 04.05.2018
6 Оряхово ул. „Коста Лулчев“ № 20 14.03.2018 - 04.05.2018
7 Мизия Домашен социален патронаж 03.04.2018 - 04.05.2018
8 Борован ул. „Иван Вазов” № 1 03.04.2018 - 04.05.2018
9 Криводол бул. „Освобождение“ №3 04.04.2018 - 04.05.2018
10 Хайредин ул. „Г.Димитров“ №135 04.04.2018 - 04.05.2018
11 Роман Бул. „Хр.Ботев“ № 136, Община Роман 05.04.2018 - 04.05.2018
Габрово
1 Габрово гр. Габрово, ул. „Станционна” № 14 29.03. 2018 – 04.05.2018
2 Дряново гр. Дряново, ул.”Шипка” № 169 10.04. 2018 – 20.04.2018
3 Севлиево гр. Севлиево, ул.”Устабашиев” № 12 02.04. 2018 – 04.05.2018
4 Трявна гр. Трявна, ул. „Асеневци” № 1 12.04. 2018 – 25.04.2018
Добрич
1 Балчик ул. "Средна гара" № 73, Клуб на пенсионера 30.03.2018-04.05.2018
2 Генерал Тошево ул. „В. Априлов” № 5 16.04.2018-04.05.2018
3 Град Добрич – Пункт 1 ул. „Бачо Киро“, № 5А, Южно крило 26.03.2018-04.05.2018
4 Град Добрич – Пункт 2 ул. „Бачо Киро“, № 5А 26.03.2018-04.05.2018
5 Град Добрич – Пункт 3 бул. 25 септември №68, ДКЦ 2 26.03.2018-04.05.2018
6 Добричка с. Победа, с административен адрес на община Добричка: гр. Добрич, ул. Независимост №20 20.04.2018-04.05.2018
7 Каварна ул.“Раковски“ № 13 29.03.2018-04.05.2018
8 Крушари ул. „9-ти ІХ” № 3а 13.04.2018-04.05.2018
9 Тервел ул. „Св.Св. К. и Методий“ № 8 11.04.2018-04.05.2018
10 Шабла ул. „Равно поле” № 35 28.03.2018-04.05.2018
Кърджали
1 Кърджали Ул. Екзарх Йосиф №3 29.03.2018 - 04 .05.2018
2 Джебел Информационно-туристически център 29.03.2018 – 30.04.2018
3 Кирково Ученически пансион, в двора на СУ „ Отец Паисий“ 12.04.2018 – 04.05.2018
4 Черноочене База на РД „ПБЗН 12.04.2018 – 04.05.2018
5 Ардино Сграда на БКС 11.04.2018 – 04.05.2018
6 Момчилград ул.“26 декември“ № 23 29.03.2018 – 30.04.2018
7 Чорбаджийско Кметството 29.03.2018 – 30.04.2018
8 Крумовград ОДК, ул. „Кирил и Методий“ № 5 29.03.2018 - 04.05.2018
Кюстендил
1 Бобов дол гр. Бобов дол, кв. „Миньор”, бл.12 19.03.2018 -20.04.2018
2 Бобошево гр. Бобошево, ул. „Единство” № 1 19.03.2018 -20.04.2018
3 Дупница гр. Дупница, пл. „Просвета” № 1 / бивш Учителски институт/ 19.03.2018- 04.05.2018
4 Кочериново гр. Кочериново, ул. „Св. Иван Рилски” / читалище „Пробуда”/ 19.03.2018 -20.04.2018
5 Кюстендил гр. Кюстендил, ул.”Николичевски път” № 21 02.04.2018 - 04.05.2018
6 Невестино с. Невестино, ул.„Вл. Поптомов” №40, детска градина „Р.Княгиня” 19.03.2018 – 20.04.2018
7 Рила гр. Рила, пл. „ Възраждане” № 1 19.03.2018 - 20.04.2018
8 Сапарева баня гр. Сапарева баня, ул.” Княз Борис” № 1 19.03.2018 - 20.04.2018
9 Трекляно с. Трекляно 11.04.2018 – 27.04.2018
Ловеч
1 Априлци гр. Априлци, ул. „Васил Левски”№109 30.03.2018-20.04.2018
2 Летница гр. Летница, ул. „Сергей Румянцев” №1, Общинска администрация 29.03.2018-20.04.2018
3 Ловеч гр. Ловеч, ул. „Отец Паисий” №9 02.04.2018-27.04.2018
4 Луковит гр. Луковит, ул. „Княз Борис I”№54 12.04. 2018-04.05.2018
5 Троян гр. Троян, ул. „Раковски” №55 29.03.2018-20.04.2018
6 Тетевен Гр. Тетевен, ул.”Трети март”№17 /Общината/ 02.04.2018-04.05.2018
7 Угърчин гр. Угърчин, Площад „Свобода” №3 /Поликлиниката/ 30.03..2018-20.04.2018
8 Ябланица гр. Ябланица, ул. „Мико Петков” №1-3 29.03.2018-20.04.2018
Монтана
1 Берковица гр. Берковица, ул. Мусала № 6А (Домашен социален патронаж) 02.04.2018 –25.04.2018
2 Бойчиновци гр. Бойчиновци, ул. Малчика № 10 (Дом на културата) 13.04.2018 – 30.04.2018
3 Брусарци гр. Брусарци, ул. Георги Димитров № 85 24.04.2018 – 04.05.2018
4 Вълчедръм гр. Вълчедръм, ул. България № 18 11.04.2018 – 27.04.2018
5 Вършец гр. Вършец, бул. България №1 (Поликлиника) 29.03.2018 – 05.04.2018
6 Г. Дамяново с. Г. Дамяново, ул. Единадесета № 2 28.03.2018 – 04.04.2018
7 Лом гр. Лом, ул„ Дунавска” 65,(Диетичен стол) 03.04.2018 – 20.04.2018
8 Медковец с. Медковец, ул. Георги Димитров № 26 20.03. 2018 – 30.03.2018
9 Монтана гр. Монтана, ул. Извора № 35,(Помещение на Гражданска Защита) 02.04.2018 – 20.04.2018
10 Чипровци гр. Чипровци, ул. Петър Парчевич № 72 22.03.2018 – 30.03.2018
11 Якимово с. Якимово, ул. Георги Димитров № 104 14.03.2018 – 29.03.2018
Пазарджик
1 Батак Площад "Освобождение“ №5 16.04.2018 – 30.04.2018
2 Брацигово ул."3-ти март"№ 35 16.04.2018 – 30.04.2018
3 Белово ул."Орфей" № 4 А / сградата на Общината 16.04.2018 – 30.04.2018
4 Велинград – пункт 1 ул. «Евлоги Георгиев» № 22 02.04.2018 – 27.04.2018
5 Велинград – пункт 2 Ул. “Братя Маврикови” №48 02.04.2018 – 25.04.2018
6 Драгиново ул. “Иван Лазов” № 12 02.04.2018 – 25.04.2018
7 Кръстава Пл. “Лютово” / Младежки дом/ 29.03.2018 - 18.04.2018
8 Света петка ул. “Чала” № 8 Младежки дом 29.03.2018 - 18.04.2018
9 Лесичово ул. “Кирил Стоев” № 2 26.03.2018 – 26.04.2018
10 Пазарджик-пункт №1 ул. “Васил Левски” № 58, Училище “Св. К. Охридски” 04.04.2018 – 04.05.2018
11 Пазарджик-пункт №2 Ул. “Антим I”, пенсионерски клуб №3 04.04.2018 – 04.05.2018
12 Пазарджик-пункт №3 ул. “Хан Крум” №11 26.03.2018 – 04.05.2018
13 Панагюрище ул. “В.Левски” № 7 17.04.2018 – 04.05.2018
14 Пещера ул. “Веселин Стайков” № 15, ОУ «Любен Каравелов” 26.03.2018 – 30.04.2018
15 Ракитово ул. “Тодор Тупаров” № 3 26.03.2018 – 30.04.2018
16 Септември бул. “Княз Борис” № 75 26.03.2018 – 20.04.2018
17 Стрелча Площад “Дружба” № 2 16.04.2018 – 30.04.2018
18 Сърница Ул. “Свобода” № 20 / сградата на общината/ 26.03.2018 – 13.04.2018
Перник
1 Перник - пункт №1 ул. “Средец” № 1 А 19.03.2018 - 30.04.2018
2 Перник-изток – пункт №2 ул. “Благой Гебрев” № 15 26.03.2018 - 27.04.2018
3 Радомир кв. “Гърляница” № 41 26.03.2018 - 20 .04.2018
4 Брезник ул. “Андрей Михайлов” № 75 05.04.2018 - 30.04.2018
5 Земен ул. “Земенски манастири” № 61 11.04.2018 - 30.04.2018
6 Ковачевци Бившата аптека 12.04.2018 - 27.04.2018
7 Трън ул. “Петко Д.Петков” №4 20.03.2018 - 20.04.2018
Плевен
1 Плевен - град ул. ”П.Р.Славейков”№50 16.04. 2018 - 30.04.2018
2 Плевен - кметства ул. ”Северна № 1 – стоково тържище 19.03. 2018 - 30.03.2018
3 Долна Митрополия ул. ”Цоньо Матев”№5 12.04. 2018 - 27.04.2018
4 Долни Дъбник ул. ”Хр.Янчев”№59 12.04. 2018 - 20.04.2018
5 Белене ул. ”Възраждане”- общинска автобаза 15.03. 2018 - 23.03.2018
6 Левски ул. ”Н.Вапцаров”№1-спортна зала 15.03. 2018 - 30.03.2018
7 Червен бряг ГУМ 14.03. 2018 - 23.03.2018
8 Искър ул. ”В.Левски”№28 21.03. 2018 - 05.04.2018
9 Кнежа ул. ”23 Септември ”№1 12.04. 2018 - 27.04.2018
10 Гулянци ул. В.Левски №32 12.04. 2018 - 27.04.2018
11 Пордим ул.”Ив.Божинов” №1 15.03. 2018 - 28.03.2018
12 Никопол ул.”Ал.Стамболийски” №5 16.04. 2018 - 27.04.2018
Пловдив
1 Р-н Централен гр. Пловдив, МСЦ на БЧК - Пловдив, ул " Стойчо Мушанов" 48 26.03.2018 – 04.05.2018
2 Р-н Източен гр. Пловдив, кв. Изгрев , ул. “Преспа“ № 1, СУ „Симон Боливар“ 27.03.2018 – 04.05.2018
3 Р-н Северен гр. Пловдив, бул. "България" 49-51 26.03.2018 – 25.04.2018
4 Р-н Южен гр. Пловдив, бул. "Коматевско шосе" № 28 27.03.2018 – 04.05.2018
5 Р-н Западен гр. Пловдив, ул”Вечерница”1А / районното кметство/ 27.03.2018 – 04.05.2018
6 Р-н Тракия гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“ №9 27.03.2018 – 04.05.2018
7 Асеновград гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 76 27.03.2018 – 04.05.2018
8 Брезово гр. Брезово, Община Брезово ул. "Георги Димитров" 25 29.03.2018 – 04.05.2018
9 Калояново гр. Калояново, ул."Оборище" 3А 29.03.2018 – 04.05.2018
10 Карлово гр. Карлово, бул. "Освобождение" 28 28.03.2018 – 04.05.2018
11 Кричим гр. Кричим, Младежки дом ул. "Никола Петков" 11 28.03.2018 – 04.05.2018
12 Куклен гр. Куклен, ул " Александър Стамболийски" 52 23.03.2018 – 30.03.2018
13 Лъки гр. Лъки, Приемна на БЧК - Лъки, ул. "Възраждане" 30 30.03.2018 – 04.05.2018
14 Марица общината е без общински център - по график във всяко село 16.04.2018 - 04.05.2018
15 Перущица гр. Перущица, Младежки дом, ул. "Проф. Д-р Борис Тасков" №3 02.04.2018 - 04.05.2018
16 Първомай гр. Първомай, община Първомай, ул. "Братя Миладинови" 50 юг 02.04.2018 - 04.05.2018
17 Раковски гр. Раковски, ул. "Детелина" 2 28.03.2018 – 25.04.2018
18 Родопи общината е без общински център - по график във всяко село 16.04.2018 - 04.05.2018
19 Садово гр. Садово, ул. "Иван Вазов" 2 04.04.2018 – 04.05.2018
20 Сопот гр. Сопот, Приемна на БЧК ул. "Иван Вазов" № 63 03.04.2018 - 04.05.2018
21 Стамболийски гр. Стамболийски, ул. "Кирил и Методий" 24 30.03.2018 – 04.05.2018
22 Съединение гр. Съединение, площад " Шести септември " 13 03.04.2018 - 04.05.2018
23 Хисар гр. Хисар, бул. "Иван Вазов" № 3 03.04.2018 - 04.05.2018
Разград
1 Разград ул. ”Кракра” №14 15.03.2018 – 30.04.2018
2 Лозница ул. ”Ивайло” №2 12.04.2018 – 04.05.2018
3 Завет ул. ”Лудогорие” №19 11.04.2018 – 04.05.2018
4 Кубрат ул. ”Страцин” №2 19.03.2018 – 20.04.2018
5 Исперих ул. ”Лудогорие”, бл. ”Здравец” 16.03.2018 – 20.04.2018
6 Самуил ул. ”Хаджи Димитър” №5 12.04.2018 – 04.05.2018
7 Цар Калоян ул. ”Тотлебен” №5 15.04.2018 – 04.05.2018
Русе
1 Борово гр. Борово, ул. „Първи май” № 2, ЦСРИ „Детелина” 19.04.2018 – 04.05.2018
2 Бяла гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 8 18.04.2018 – 04.05.2018
3 Ветово гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2 28.03.2018 – 04.05.2018
4 Две могили гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий” № 17 19.04.2018 – 04.05.2018
5 Иваново с. Иваново, ул. „Митко Палаузов” № 1А 19.04.2018 – 04.05.2018
6 Сливо поле с. Бабово, ул. „Марин Павлов” № 12 19.04.2018 – 04.05.2018
7 Ценово с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66 18.04.2018 – 04.05.2018
8 Русе гр. Русе, ул. „Потсдам” № 1 26.03.2018 – 04.05.2018
Силистра
1 Силистра бул. “Македония“ № 131 22.03.2018 - 04.05.2018
2 Алфатар ул.“Й. Петров“ № 6 23.04.2018 - 30.04.2018
3 Главиница ул. “Г.С. Раковски“ № 5 28.03.2018 - 20.04.2018
4 Дулово ул. “Васил Левски“ №18 28.03.2018 – 04.05.2018
5 Кайнарджа ул.“Стадиона“ 28.03.2018 - 25.04.2018
6 Ситово ул. “Трети март“ №75 28.03.2018 - 20.04.2018
7 Тутракан ул.“Крепостта“ № 3 17.04.2018 - 04.05.2018
Сливен
1 Сливен - пункт №1 ул.”Георги Икономов” 2 /Център/ 20.03.2018 - 04.05.2018
2 Сливен - пункт №2 кв.”Даме Груев” бл.28 /за кв.”Надежда”/ 20.03.2018 - 04.05.2018
3 Сливен - пункт №3 Сливен кв.”Речица”- кметска администрация 23.04.2018 - 03.05.2018
4 Нова Загора-пункт №1 Младежки дом ет.1 /Център/ 21.03.2018 - 26.04.2018
5 Нова Загора -пункт №2 кв.”Шести” ул.”Освобождение”№1 21.03.2018 - 26.04.2018
6 Твърдица ул. „Заводска” №17- Медицински център 19.04.2018 - 04.05.2018
7 Котел ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 7 А 26.03.2018 – 04.05.2018
8 Сливен - села гр. Сливен, кв. Индустриален, ул. Керамика №2, хале 1, склад 8 и хале 2, склад 2 19.04.2018 – 04.05.2018
Смолян
1 Смолян - град гр. Смолян; ул. “Коста Аврамиков №41 21.03.2018 - 30.04.2018
2 Смолян - села гр. Смолян; ул. “Коста Аврамиков” №41 05.04.2018 - 30.04.2018
3 Баните с. Оряховец, административна сграда 23.03.2018 - 30.04.2018
4 Неделино гр. Неделино; общината 12.04.2018 - 30.04.2018
5 Златоград гр. Златоград, ул. "Славей" № 7 13.04.2018 - 30.04.2018
6 Мадан гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14, ст.116 27.03.2018 - 30.04.2018
7 Рудозем гр. Рудозем, бул. “България “13 28.03.2018 - 30.04.2018
8 Чепеларе гр. Чепеларе; ул.”Беломорска” 3 29.03.2018 - 30.04.2018
9 Доспат гр. Доспат, ул. "Първи Май" № 3 11.04.2018 - 30.04.2018
10 Борино ул. "Христо Ботев"; №:1; Общ. администрация 10.04.2018 - 30.04.2018
11 Девин - 1 Дом на културата 02.04.2018 - 30.04.2018
12 Девин - 2 с. Михалково; училището 03.04.2018 - 30.04.2018
София град
1 Пункт №1 - Изгрев,Триадица, Средец, Лозенец ж. к. “Стрелбище”, ул. “Златни врата” № 15, офис на БЧК 22.03.2018 – 04.05.2018
2 Пункт №2 - Люлин, Възраждане, Банкя, Филиповци ж. к.“Люлин” 7, бл.711, вх. Б, партер, офис на БЧК 20.03.2018 – 04.05.2018
3 Пункт №3 - Красна поляна, кв.Факултета ул. ”Найчо Цанов”, бл. 114, партер 23.03.2018 – 04.05.2018
4 Пункт №4 - Сердика, Илинден,Надежда: Требич, Илиянци, Връбница: Обеля, Волуяк ж. к.”Надежда”, ул. ”Болярска” № 53,офис БЧК 22.03.2018 – 04.05.2018
5 Пункт №5 - Слатина, Оборище, Поуяне, Кремиковци ж. к. “Оборище”, ул.“Данаил Николаев” № 8,бл. 3, партер 22.03.2018 – 04.05.2018
6 Пункт №6 - Младост, Искър, Студентски, Горубляне, Бусманци ж. к. “Младост”, бл. 506, офис на БЧК 20.03.2018 – 04.05.2018
7 Пункт №7 - Красно село, Овча купел: Горна баня, Суходол, Мало бучино, Витоша: Бояна, Княжево, Симеоново, Драгалевци, Владая, Мърчаево ж. к. ”Бели брези” бл.3, /до бензиностанция Шел/ 26.03.2018 – 04.05.2018
8 Пункт №8 - Нови Искър: Курило, Гниляне, Мировяне, Световрачане, Подгумер, Войнягoвци, Чепинци, Житен, Доброславци, Кътина, Негован, Балша, Кубратово Гр. Нови искър, кв. Курило, ул. Искърско дефиле № 277, НЧ „Христо Ботев - 1907“ 19.03.2018 – 04.05.2018
9 Пункт №9 - Панчарево: Кокаляне, Пасарел, Лозен, Герман, Кривина, Казичане, Плана, Бистрица, Железница с. Панчарево ул. “Самоковско шосе” № 52 - кметството 19.03.2018 – 04.05.2018
София област
1 Самоков–град ул. „Бузлуджа” № 2 02.04.2018 – 04.05.2018
1a Самоков - села ул. „Бузлуджа” № 2 26.03.2018 - 30.03.2018
2 Ботевград пл. „Освобождение” № 13 19.03.2018 – 04.05.2018
3 Своге ул. „Цар Борис” № 38 28.03.2018 – 04.05.2018
4 Ихтиман ул. „Й. Цонев” № 23А 26.03.2018 – 04.05.2018
5 Елин Пелин ул. „Хаджи Димитър” № 6, задния вход на общината 02.04.2018 – 04.05.2018
6 Етрополе ул.”Г.Димитров” № 3,Площад малък пазар „Малък магазин на Райчин” 05.04.2018 – 04.05.2018
7 Правец ул.”3-ти март” № 8 05.04.2018 – 04.05.2018
8 Драгоман ул. „Христо Ботев” № 19, Бившата поликлиника 03.04.2018 – 04.05.2018
9 Божурище ул. „Европа” № 83 03.04.2018 – 04.05.2018
10 Сливница ул. „Хаджи Димитър” № 6 04.04.2018 – 04.05.2018
11 Костинброд ул. „Славянска“ № 122 04.04.2018 – 04.05.2018
12 Годеч пл.”Свобода” № 1 03.04.2018 – 04.05.2018
13 Костенец ул.” Цариградско шосе” № 56 10.04.2018 – 04.05.2018
14 Долна баня ул. „Бистришка ” № 1 - поликлиника 10.04.2018 – 04.05.2018
15 Горна малина ул. „26” № 13 02.04.2018 – 04.05.2018
16 Мирково ул.”Ал. Стамболийски” № 35 - Общината 11.04.2018 – 04.05.2018
17 Чавдар ул. „Христо Ботев” № 9 - Общината 11.04.2018 – 04.05.2018
18 Челопеч ул. „3 март” № 8 11.04.2018 – 04.05.2018
19 Златица ул. "Александър Стамболийски" № 4 11.04.2018 – 04.05.2018
20 Пирдоп пл. „Т. Влайков” № 2 - общината 11.04.2018 – 04.05.2018
21 Антон ул. „Европа” № 18, Здравен дом 11.04.2018 – 04.05.2018
22 Копривщица ул.”Х.Палавеев” № 77 11.04.2018 – 04.05.2018
Стара Загора
1 Братя Даскалови пл.”Септемврийци” № 64, Младежки център 15.03.2018 – 30.03.2018
2 Гурково Гр. Гурково, ул. 6-ти септември №1 20.03.2018 – 29.03.2018
3 Гълъбово ул.”Цар Симеон Велики” № 53 29.03.2018 – 20.04.2018
4 Казанлък жк „Изток" бл.1, общ. Клуб "Кап. Петко Войвода" 03.04.2018 – 26.04.2018
5 Мъглиж ул. "Гео Милев" 12- пенсионерски клуб 26.03.2018 – 16.04.2018
6 Николаево ул.”Оборище” №26; ет. 1, Здравен дом; 19.03.2018 – 30.03.2018
7 Опан по села - мобилен 29.03.2018 – 17.04.2018
8 Павел баня ул.”Христо Ботев” № 8 23.03.2018 - 13.04.2018
9 Раднево Раднево - ул.”Митьо Станев" № 4 А 02.05.2018 – 04.05.2018
9a Раднево - села Раднево - ул.”Митьо Станев" № 4 А 24.04.2018 – 27.04.2018
10 Стара Загора – град ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №74 13.04.2018 – 04.05.2018
11 Стара Загора – кметства и села по кметства по села 16.04.2018 – 04.05.2018
12 Чирпан – град ул.”Георги Димитров” № 43 16.04.2018 – 04.05.2018
13 Чирпан – села По села - мобилен 02.04.2018 – 20.04.2018
Търговище
1 Търговище Търговище, Хранителен блок към „МБАЛ-Търговище” АД 20.03.2018 – 04.05.2018
2 Омуртаг Омуртаг, Санаториум за белодробни заболявания 26.03.2018 – 04.05.2018
3 Попово Бул ”България” № 96 А 26.03.2018 – 04.05.2018
4 Антоново Бул ” Тузлушки герои” № 42- бивша сграда ДСП 11.04.2018 – 04.05.2018
5 Опака Ул ”Р. Минков” №12 16.04.2018 – 04.05.2018
Хасково
1 Димитровград ул. „Цар Симеон” №11, склад на БЧК 29.03.2018 – 27.04.2018
2 Ивайловград ул. „Оборище” №10, Болницата 12.04.2018 – 04.05.2018
3 Любимец пл. „3-ти март” бл. №3 02.04.2018 – 04.05.2018
4 Маджарово СОУ „Димитър Маджаров” 13.04.2018 – 04.05.2018
5 Минерални бани ул. „Липа” № 1, Клуб на инвалида 12.04.2018 – 04.05.2018
6 Свиленград ул. „Александър Стамболийски” №13,ПГССИ „Христо Ботев” 13.04.2018 – 04.05.2018
7 Симеоновград пл. „Шейновски” №1, Поликлиника 30.03.2018 – 27.04.2018
8 Стамболово Кметство - с.Стамболово-административна сграда 12.04.2018 – 04.05.2018
9 Тополовград ул. „Васил Левски” №25 А, квартален клуб 02.04.2018 – 04.05.2018
10 Харманли ул. „Тодор Бакалов” №10, кв. „Тракия”, Клуб на пенсионера 30.03.2018 – 27.04.2018
11 Хасково, квартал „Орфей” ул. „Пловдивска” №3, Автошкола 02.04.2018 – 30.04.2018
12 Хасково, квартал „Република” ул. „Единство” №1, Здравен център 02.04.2018 – 30.04.2018
13 Хасково - села гр. Хасково, Димитровградско шосе, Тържищна компания „Марица” – Северна индустриална зона 16.04.2018 – 04.05.2018
Шумен
1 Шумен – град Шумен – град, ул. Тодор Икономов № 3 20.03 2018 - 04.05.2018
2 Шумен - села Шумен - села, с. Кочово, плодохранилище 20.03 2018 - 04.05.2018
3 Никола Козлево Никола Козлево, пл. „23 септември” №5 23.04.2018 - 04.05.2018
4 Каспичан Каспичан, ул. „Александър Стамболийски” № 77 23.04.2018 - 04.05.2018
5 Нови Пазар Нови Пазар, ул.„Плиска” №21 20.03 2018 - 04.05.2018
6 Хитрино Хитрино, ул. „Еделвайс” № 12 23.04.2018 - 04.05.2018
7 Венец Венец, ул. „Кирил и Методий” № 24 23.04.2018 - 04.05.2018
8 Каолиново Каолиново, ул. „Александър Батенберг” БКС 26.03.2018 - 04.05.2018
9 Смядово Смядово, ул. „ Княз Борис 1” № 4 23.04.2018 - 04.05.2018
10 Велики Преслав Велики Преслав, Ахелой №4 23.04.2018 - 04.05.2018
11 Върбица Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 53 26.03 2018 - 04.05.2018
Ямбол
1 Ямбол гр. Ямбол, к-с „Хале” до бл. 9, Многофункцонална общинска сграда 19.03.2018 - 04.05.2018
2 Тунджа гр. Ямбол, к-с „Хале” до бл. 9, Многофункцонална общинска сграда 10.04.2018 - 04.05.2018
3 Елхово ул. „Търговска” №2 – партер / клуб на общ. съвет на БЧК – Елхово/ 10.04.2018 - 04.05.2018
4 Стралджа ул.”Хемус” №5 – партер, / част от многофункционална сграда/ 10.04.2018 - 04.05.2018
5 Болярово ул.” 9-ти септември”№11 ,/ сграда на младежки дом 30.03.2018 – 04.05.2018