НОВИНИ
1
20.03.2014
Пресцентърът на БЧК ви кани да празнуваме заедно с бежански семейства персийската и кюрдската нова година (Ноу...
19.03.2014
Седемдесет делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна ще участват в Националния събор на Българския младежк...
14.03.2014
Три години продължава кризата в Сирия и хуманитарните последици са достигнали безпрецедентен мащаб. Повече от ...
14.03.2014
Факти и цифри за предоставената от БЧК хуманитарна помощ
08.03.2014
В Деня на жената мъже обуха дамски обувки на висок ток, за да подкрепят жените - жертви на домашно и сексуално...
07.03.2014
Международното червенокръстко движение подпомага Украинския Червен кръст за готовност при евентуална хуманитар...
06.03.2014
Бежанците от центровете за временно настаняване на ДАБ в Харманли, Пъстрогор, с. Баня и в трите центъра в Софи...
05.03.2014
Световноизвестната марка подкрепя усилията за намаляване на водния травматизъм при децата
1
      Първа помощ