Активни кампании

В ЗАЩИТА НА ХОРАТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КЛИМАТИЧНАТА КРИЗА
Двете страни официално подновиха сътрудничеството си в подкрепа на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия
Инициативата се реализира от фирма „Хюманита“ съвместно с Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа.