Курсове по първа помощ

ВАЖНО!
От 12.04.2021 г. БЧК възстановява провеждането на курсовете по оказване на Първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им съгласно условията, описани в Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването на Р България и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.


Във време на социална самоизолация, не сме застраховани от различни битови инциденти. Как да се справим с тях, ще ни помогнат съветите на д-р Пенчо Пенчев.
ВИДЕО

Злополуки и наранявания се случват твърде често. Всеки един от нас може изведнъж да се почувства много зле. В тези ситуации незабавна помощ обикновено се оказва от семейството, колеги, минувачи и т.н. Дори само с основни познания за първа помощ, вие също можете да помогнете на някого. Въпреки това, за да бъде оказана реална помощ на пострадалия, е важно първата помощ да се приложи правилно и в точното време. Само така тя може да подобри състоянието на пострадалия и да спаси човешки животи.

Основните правила при оказването на първа долекарска помощ ни последвайте тук >>БЧК е утвърден лидер и основен партньор на държавата при подготовка на населението по оказване на първа долекарска помощ.
От 2008 година програмите за обучение са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция (ЕFAC) и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период.

Организират се обучения:
Основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС
 • Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа.
 • Курсистите могат да закупят специално предназначено за целта учебно ръководство.

Основен курс по първа долекарска помощ на работното място
 • Курсът е предназначен за работници и служители от предприятия и фирми, държавни и общински учреждения и ведомства.
 • Обучението по Първа долекарска помощ на работното място се провежда по 8 часова базова програма, или по програми съгласувани със заявителя с различна продължителност и съдържание в зависимост от рисковете на работната среда в съответното предприятие или ведомство. По-голямата част от учебното време се отделя за усвояване на животоспасяващи практики и изграждане на практически навици и умения за действие при различни ситуации. Използват се интерактивни форми при които обучаемите действат в условия близки до реалните и решават практически казуси.
 • Курсистите могат да закупят специално предназначено за целта учебно ръководство.


Първа долекарска помощ на деца до 8 годишна възраст
 • Курсът е предназначен за обучение на персонал на детски градини и ясли, детегледачи, родители, ръководители на детски лагери, зелени училища и треньори.
 • Обучението се провежда по специална 8 часова програма разработена от Швейцарския Червен кръст.
 • Лекарите, провеждащи обучението, са педиатри с опит и са преминали специално обучение от експерти на Швейцарския Червен кръст.

Курс първа долекарска помощ за напреднали
 • От 2005 година БЧК започна провеждането на специализирани курсове по първа долекарска помощ за напреднали.
 • Програмата за обучение е 80 учебни часа и включва теоретични лекции и практически упражнения в рамките на 10 работни дни.
 • Курсът е предназначен за граждани, които вече са преминали основно обучение по първа помощ и за хора с рискови професии, пожарникари, пътни полицаи, шофьори на линейки и др. Обучението е съобразено със специфичните особености на рисковите професии и мерките за предотвратяване на опасностите.
 • На курсистите се предоставя учебно ръководство.

Професия „Парамедик" БЧК има възможност да провежда следните курсове за парамедици:
 • специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 723031 – II степен на професионална квалификация.
 • специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения ” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 723032 – III степен на професионална квалификация.