Дейности
Финанси
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода октомври - декември 2015 г.
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода януари - март 2016 г.
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода април - юни 2016 г
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода юли - септември 2016 гТук можете да видите финансовите отчети на БЧК от 2004 до 2015 г.