В случай на бедствие


Бедствието възниква бързо и неочаквано. То може да е малко по размер, като например домашен пожар, или голямо като земетресение. Може да бъдете принудени да се евакуирате от квартала или да останете вкъщи за неопределено време.

След бедствие местните власти и оказващите помощ ще пристигнат на мястото, но има възможност да не успеят да достигнат до всички незабавно. Възможно е помощта да пристигне след няколко часа, но понякога може да отнеме и дни. Семейството Ви подготвено ли е да се справи с бедствена ситуация до пристигането на помощта?

Ако вашият район бъде засегнат от земетресение, силни ветрове, зимна буря или друго бедствие, е възможно да нямате достъп до храна, вода и ток в продължение на дни, дори седмици. Чрез отделянето на време сега, за да приготвите запаси от храна и вода, вие бихте могли да подсигурите цялото си семейство при подобна обстановка.

За повече информация прегледайте прикачените файлове.

Това също може да е полезно за Вас - Съвети при ниски температури и Съвети за горещите дни


БЧК работи непрекъснато за повишаване на информираността на населението за подготовка при бедствия, аварии и катастрофи.

Проект REcheck оценка и укрепване на устойчивостта, чрез ангажиране на кварталните мрежи