Проф. д-р Красимир Гигов

 

Дата и място на раждане: 25 Юли 1943 година, гр. Русе
Семейно положение: Женен

ОБРАЗОВАНИЕ:
2002 Стопанско управление/здравен мениджмънт, Университет “Асен Златаров”, Бургас, Магистърска степен;
1969 Медицина, Медицински Университет, София.

СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • Организация на МСЗ /Медицина на катастрофите/;
 • Военна токсикология.


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • 1989 Военна токсикология, Автоматизация на управлението на медицинската служба, Санкт Петербург;
 • 1992 Здравеопазването в условията на пазарна икономика, София;
 • 1992 Международно Хуманитарно право при въоръжени конфликти, Женева;
 • 1993 Организация на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, Сан Марино;
 • 1992-1993 Действия при ядрени инциденти, Гърция;
 • 1993-2001 Здравен мениджмънт;
 • 1995 Курс за международни инспектори за спазване на Конвенцията за забрана на химическото оръжие, Париж;
 • 1996 Превенция на технологичните рискове, Париж;
 • 2003 Акредитация на лечебните заведения, София.

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:

 • 1985 Доктор по медицина;
 • 1989 Доцент
 • 2016 Професор


НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ:
Около 160 публикации, от които 4 (четири) учебника в съавторство.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • 1970-1976 Военна болница, Русе, Началник на Военно-медицинска служба към ВБШСИ; старши преподавател; ординатор във вътрешно отделение.
 • 1976-1997 Военно-медицинска академия, София, Преподавател, Старши преподавател (гл. асистент), Началник на отделение, Началник сектор, Началник на катедра “Медицина на катастрофите”, Зам. началник на ВМА, Началник направление “Военно здравеопазване”;
 • 1981-1983 В състава на Военно-медицинската бригада в Алжир;
 • 1997-2000 Представител на “Експомед” ЕАД в Тунис;
 • 2000-2003 Изпълнителен директор на “Експомед” ЕАД, София;
 • 2003 Генерален директор на Български Червен кръст.
 • От август 2003 до август 2009 Главен секретар на Министерство на здравеопазването и Старши национален представител  на България в Съвместния медицински комитет на НАТО (MC).
 • От август 2009 до 31.12.2009 Директор на Националния медицински Координационен център.
 • От 01.01.2010 до 31.12.2011 Главен секретар на Секретариата на БЧК
 • От 01.01.2012 - 01.01.2018 Генерален директор на БЧК
 • От 01.01.2018  Главен секретар на Министерство на здравеопазването
 • От 01.01.2019 - Генерален директор на БЧК и до момента
 • От 2016 - Преподавател в МУ - Варна Катедра "Медицина на бедствените ситуации и морска медицина"

Консултант в различни периоди към Министерство на здравеопазването, към Правителствената комисия по бедствия и аварии, към МВнР, към Министерство на екологията и др. по въпроси на организацията на медицинското осигуряване при екстремни ситуации, токсикология, радиология и др. Старши национален представител на България в JMC - Съвместен медицински комитет на НАТО от август 2003 до август 2009 г.
Член на Специализиран съвет към ВАК до 2011 г., член на НС на БЧК (до 2010 г.), председател на Националното научното медицинско дружество по „медицина на катастрофите”. Член на Надзорния съвет на НЗОК в период от 27.03.12 г. до 03.02.14 г. и от 30.04.2016 г. до 01.01.2018 г. от квотата на работодателите.

Участия в международни дружества:
Активен член на Нюйоркската академия от 1996 година, Почетен член на Американската асоциация за действия при екстремни ситуации, член на световното и европейско дружество по медицина на катастрофите и др.