12-та съвместна Коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД

Българският Червен кръст и Самекс ЕООД  ще реализират 12-та си традиционна съвместна Коледна благотворителна кампания в полза на програма „Топъл обяд“ в училище.
Самекс ЕООД (представител на веригaтa KFC) e дарил до момента чрез отчисления от продажбата на собствени продукти и дарения от клиенти общо 589 237 лв. за осигуряване на безплатна храна в училище за деца от социалнослаби семейства.
Като част от благотворителните инициативи на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и международната програма на KFC „Add Hope”, за 12-та поредна година в периода от 17 ноември 2022 г. до 18 януари 2023 г. служителите във веригите ресторанти в цялата страна отново ще набират средства за осигуряване на безплатна топла храна в училище на деца от социалнослаби семейства, сираци и полусираци. Компанията ще дарява и собствени средства от продажбата на всяка Коледна кофа в периода на кампанията.
Както и предходните години, даренията ще се предоставят чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията и от клиентите и служителите на касите в ресторантите от веригата на територията на страната. До момента Програма „Топъл обяд“ е предоставила безплатна храна в училище общо на  22 090 деца, като през настоящата 2022/23 г. те са 1 642.