11-та съвместна Коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД

Българският Червен кръст и Самекс ЕООД  ще реализират 11-та си традиционна съвместна Коледна благотворителна кампания в полза на програма „Топъл обяд“ в училище.
Самекс ЕООД (представител на веригите KFC§Nordsee) са дарили до момента чрез отчисления от продажбата на собствени продукти и дарения от клиенти общо 529 816 лв, с които са осигурени над 264 908 безплатни обяда за деца от социалнослаби семейства.
Като част от благотворителните инициативи на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и международната програма на KFC „Add Hope”, за 11-та поредна година в периода от 16 ноември 2021 г. до 12 януари 2022 г. служителите във веригите ресторанти в цялата страна отново ще набират средства за осигуряване на безплатна топла храна в училище на деца от социалнослаби семейства, сираци и полусираци. Компанията ще дарява и собствени средства от продажбата на всяка Коледна кофа в периода на кампанията. За поредна година инициативата ще бъде подкрепена и от Лудогорско пиле, партньор на KFC.
Както и предходните години, даренията ще се предоставят чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията и от клиентите и служителите на касите в ресторантите от двете вериги на територията на страната. До момента Програма „Топъл обяд“ е предоставила безплатна храна в училище общо на  20 448 деца, като за настоящата 2021/22 г. те са 1 414.