Съвместна кампания на БЧК и Лесафр България в подкрепа на Програма „Топъл обяд“

С мотото „На обяд заедно“, френската по произход компания се включва в програмата на Българския Червен кръст „Топъл обяд“. Целта, която инициативата си поставя, е всички деца да се хранят заедно в училище и при едни и същи условия. Лесафр България напълно припознава идеите на кампанията, които кореспондират с корпоративната мисия на Lesaffre Group, посветена на опазването и изхранването на планетата.
Компанията се присъединява към дарителите в програмата на БЧК „Топъл обяд“ и от 1-ви декември 2022 г. до 31 март 2023 г., ще отчислява средства от продажбата на собствени продукти.
Българският Червен кръст и Лесафр България и реализират успешно партньорство през последните няколко години, в рамките на които международната компания подпомага хуманитарната организация с финансова помощ или чрез хранителни продукти. От края на 2022 г. Лесафр България вече е официален член на Партньорската мрежа за благотворителност към Българския Червен кръст.