10-та съвместна Коледна кампания на БЧК и Самекс ЕООД

Българският Червен кръст и Самекс ЕООД  ще реализират 10-та си традиционна съвместна Коледна благотворителна кампания в полза на програма „Топъл обяд“ в училище.

Самекс ЕООД (представител на веригите KFC§Nordsee) са дарили до момента чрез отчисления от продажбата на собствени продукти и дарения от клиенти общо 490 178 лв., с които са осигурени над 245 000 безплатни обяда за деца от социалнослаби семейства.

Като част от благотворителните инициативи на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и международната програма на KFC „Add Hope”, за 10-та поредна година в периода от 12 ноември 2020 г. до 6 януари 2021 г. служителите във веригите ресторанти в цялата страна отново ще набират средства за осигуряване на безплатна топла храна в училище на деца от социалнослаби семейства, сираци и полусираци.  За поредна година кампанията ще бъде подкрепена и от Лудогорско пиле, партньор на KFC.

Както и предходните години, даренията ще се предоставят чрез отчисления на процент от продажбата на собствени продукти на компанията и от клиентите и служителите на касите в ресторантите от двете вериги на територията на страната. До момента Програма „Топъл обяд“ е предоставила безплатна храна в училище общо на 19 034 деца, като за настоящата  2020/21 г. те са 1 473.