Активни кампании

През месец декември тази година CreDirect и Българският Червен кръст дадоха официален старт на своето съвместно сътрудничество.
Инициативата се реализира от фирма „Хюманита“ съвместно с Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа.