Задание - Изготвяне на комуникационна стратегия, план и директното му имплементиране


Офертите следва да бъдат подавани в срок до 10:00 ч., 07.06.2021г. на електронен адрес d.baramova@redcross.bg или в стая 111 - деловодство на НС на БЧК на адрес: бул. „Джеймс Баучер” 76, София 1407.

Лице за контакт и допълнителни въпроси:
Деница Баръмова - Директор на дирекция „БМЧК“
GSM: 0887626070; d.baramova@redcross.bg