Обява за учители с висше филологическо образование, педагогическа правоспособност и опит в преподаването на български език на чужденци.


Документи се подават в деловодството на Областен съвет на БЧК-Пловдив.

Срок за подаване на документите до 17 ч. на 19.01.2024 г.