Координатор „Регистрация за финансово подпомагане“


Заинтересованите кандидати следва да изпратят мотивационно писмо и CV на български език до 2 декември 2022 г. на вниманието на г-жа Теохана Игнатова, Заместник програмен мениджър на Бежанско-мигрантската служба на Български Червен кръст на следния имейл адрес: t.ignatova@redcross.bg

БЧК ще се свърже само с одобрените за интервю кандидати.