Задание МБ 2019


Краен срок за предоставяне на офертите с мостра - 13.08.2019г до 16:00 ч. в стая 111 (деловодството на НС на БЧК), на адрес: бул. "Джеймс Баучер" 76 , София 1407.

Лице за контакт: Ромуалдас Каминскас, тел: 0884156779, е-mail: r.kaminskas@redcross.bg