Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец със спешен призив за помощ на пострадалото население от пожарите в Гърция.
02.08.2018 г.
За контакт с Гръцки Червен кръст относно дарения: Лина Каната - e-mail: linakanata@redcross.gr
26.07.2018 г.
За контакт с Гръцки Червен кръст относно дарения: Лина Каната - e-mail: linakanata@redcross.gr
25.07.2018 г.
Актуално