Кампания на Техносим ЕАД
„Техносим“ ЕАД
Българският Червен кръст и „Техносим" ЕАД набират и даряват средства за осигуряване на безплатен обяд за деца в неравностойно положение, на самотни родители, сираци и безпризорни.

За всеки продаден квадратен метър керемиди от продуктовата гама на Техносим ще дарява по 0.05 лв. за програма „Топъл обяд”.