Проекти
Социална медиация в помощ на търсещите закрила при тяхната първоначална адаптация в Р България
Социална медиация в помощ на търсещите закрила
Разширяване на механизма за социална медиация във фазата на първоначалната адаптация на търсещите закрила
Въвеждане на изградения през ГП 2009 по ЕБФ механизъм за социална медиация