45 години Водно спасяване 2009

На 2 октомври 2009 г. античният Созопол бе домакин на тържественото честване на 45-годишнината на организираното водно спасяване в България и на Водноспасителната служба при Българския Червен кръст.