Проекти
Приключили проекти
Повишаване готовността на хората от третата възраст в ЕС за управление на бедствията -PrepAGE
Кампанията с надслов „Всички имаме грижата” ще обхване 28-те областни центрове и 81 общини в страната и в нея ще се включат 1 300 доброволци на БМЧК
Проектът е насочен към изпълнението на система от социални дейности за подготовка на уязвимите групи за реакция при БАК
С цел да помогне на възрастните граждани в цяла Европа и в частност в България да разберат как работи ЕС, какви проблеми поставя застаряваща Европа и как възрастните хора могат да допринесат към това да направим Европа едно по-добро място, където всички да живеем, работим и остар...
БЧК реализира програма “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”
Целта на пилотния проект EVHAC на Червения кръст е чрез разработване на общи процеси и стандарти за набиране, обучение и изпращане на терен, да се даде възможност на млади хора, които са завършили своето образование и на технически експерти да натрупат своя пръв опит.
Създаване на условия за пълноценен и независим живот на хора
Изследването за насилие над възрастни жени показва, че насилието и други форми
Целта е да бъде направено сравнително изследване на начина на живот...
Основната цел на програмата към момента на стартирането й е да подпомогне изграждането и развитието на местните организации на Червения кръст посредством изграждане на умения за оценка на нуждите, планиране и изпълнение на проекти в отговор на тези нужди, като целият процес се из...