REcheck

Проект REcheck

Оценка и укрепване на устойчивостта, чрез ангажиране на кварталните мрежи

Старт: 1 април 2016 г.
Край: 31 март 2018 г.


Партньори: Австрийски Червен кръст, Български Червен кръст, Германски Червен кръст, Френския Червен кръст, Хърватски Червен кръст и компания ISIS Gmbh – Германия.

Предизвикателства, към които е насочен проектът:
1. Хората като потребители: В много от европейски страни гражданите смятат, че само спасителните служби са отговорни за реакцията при бедствие и често не разбират колко важна роля имат самите те за подготовката и реакцията при бедствия. Хората обикновено не обичат да бъдат оценявани и затова е трудно да се прецени доколко са подготвени за опасни събития. Трудно е да се привлече техният интерес към събития, организирани, за да ги информират и подготвят за бедствия. В най-честия случай, хората започват да обръщат внимание на бедствената готовност и изразяват желание да се включат в обучения, след като нещо лошо вече се е случило.

2. Да помогне за социалното сближаване на хората в градските квартали: За да се намалят последиците от евентуални бедствия е важно да се подкрепя социалното сближаване, да се засилват социалните връзки и доверието между хората. Миграцията на хората в градовете и отчуждението, наред с демографските промени намаляват ролята на традиционните социални мрежи за взаимопомощ, а това още повече затруднява устойчивостта към бедствия в градски условия.

3. Пропуснатата целева група при подготовката за бедствия: Съществуващите начини за стимулиране на бедствена готовност и за информиране на населението са предназначени за отделния човек, или обхващат цели общности, но рядко са насочени към домакинствата или към хората, живеещи в един квартал.

Какво ще направим по проекта?
Ще разработим инструмент, наречен „ReCheck”, с който по структуриран начин ще оценяваме бедствената готовност на отделни хора и групи. Това ще става в интерактивен процес на въпроси и отговори между оценители (опитни доброволци) и граждани (домакинство, съседи, групи по интереси). В процеса ще се използва електронен инструмент ReCheck, инсталиран върху таблет. За всяка различна целева група (домакинство, съседи, групи по интереси), ще има различен тип занятие, наречено „ReCheck събитие“, съобразено със вида на групата, с градската среда и културните особености в региона.

Инструментите ще включват оценка на устойчивостта, практически съвети как човек да подобри своята устойчивост към бедствия и как да се подобри готовността на мрежите в квартала.

Очаквани резултати:
1. Инструмент ReCheck (въпросник и приложение на таблет).
2. Програма за обучение на оценители, които ще прилагат инструмента ReCheck.
3. Различни типове ReCheck събития за специфични групи и различна среда, с практически съвети за подобряване на устойчивостта.
4. Тези три компонента ще бъдат тествани от партньорите, които ще проведат пилотни REcheck събития в няколко града в 5те партньорски страни.