Проекти
Индивидуални пакети хранителни продукти
Във връзка с реализирането на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, след одобрени заявления за финансиране, Българският Червен кръст бе определен за изпълнител на компонента „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ по План 2015 г. и План 2016 г.

Програмата се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а Управляващ орган за България е Агенцията за социално подпомагане. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.

Ежегодно, списъците с около 300 000 правоимащи лица се изготвят от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на индивидуални пакети с основни хранителни продукти (брашно, ориз, леща, спагети, месни консерви, рибни консерви, гювеч, компот, конфитюр, пчелен мед и др.) се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст, в над 300 раздавателни пункта в цялата страна.

Тази мащабна хуманитарна програма е много необходима за уязвимите хора живещи в крайна бедност, като броят им постоянно нараства, съобразно разширяващия се кръг на групите подлежащи на подпомагане. Обхватът и естеството на програмата периодично пораждат трудности от различен характер и изискват големи усилия за разрешаване на възникнали проблеми, но БЧК успява да мобилизира щатните си служители и около 4 000 доброволци, които работят всеотдайно, за да може помощта своевременно да достигне до нуждаещите се лица.