Проекти
Активни проекти
Разработване на инструмент, наречен „ReCheck”, с който по структуриран начин ще бъде оценявана бедствената готовност на отделни хора и групи.
Осъществява се в рамките на Българо-швейцарската програма за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения ЕС
Проектът въведе нов за България подход за работа с възрастни хора...
Целта на проекта е изграждане на мрежа от 10 социални медиатора от бежанската общност, които да предоставят социално посредничество на уязвими чужденци, търсещи закрила, със статут на бежанец или с хуманитарна закрила, в първите 12 месеца от получаването на закрилата.
Хранителната банка е сравнително нов за България инструмент за борба с глада и предоставяне на хранително подпомагане на уязвимите, с осигурена непрекъсваемост за дълъг период от време чрез стимулиране на дарителството в общността, подкрепата с местни ресурси и създаването на пар...