НОВИНИ

09.01.2018 г.
Софийският отряд на Планинската спасителната служба организира лекция в централата на БЧК относно опасностите, които крие зимната планина.
Събитието бе открито от Стоян Стоянов, началник на отряд „София“, който запозна аудиторията с историята на ПСС. Интересът на многобройните присъствали любители на планината беше голям.
Последвалата дискусия включваше теми, свързани с безопасното поведение и пребиваване в планината при зимни условия: Метеорология в планините, Лавинна безопасност, Първа долекарска помощ, Екипировка.