НОВИНИ

09.10.2014 г.
Обучение по първа помощ
БЧК започва обучение на учители как да помагат на деца, пострадали при различни инциденти
В изпълнение на Национална програма „Квалификация-2014” на Министерство на образованието и на базата на сключено споразумение между министерството и Българския Червен кръст, от 10 октомври до 2 ноември 2014 г. в 14 областни центрове на страната професионални преподаватели на БЧК ще проведат обучение на учители по оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици. Целта на курса е придобиване на умения за адекватна реакция при възникнали инциденти с деца и ученици до пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.

Под формата на лекционен курс, онагледен с мултимедийна презентация и придружен с практически занимания, ще бъдат обучени общо 510 учители. Всеки от тях ще получи сертификат, валиден в цяла Европа, и учебно помагало.

Първият курс започва на 10 октомври 2014 г. (петък) в 9.00 ч. в зала „Музейна” на БЧК, бул „Джеймс Баучер” № 76, София. Той ще бъде открит от зам.-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева и от председателя на БЧК Христо Григоров.

Каним Ви да посетите и популяризирате инициативата като важна част от превантивните дейности на БЧК и на държавните институции за намаляване на злополуките и за опазване на човешкия живот, най-вече на децата и на младежите.