НОВИНИ
Проведе се най-висшият форум на Българския младежки Червен кръст

20.03.2011


От 18 до 20 март 2011 г. над 90 делегати от клубовете на БМЧК в цялата страна участваха в Третата сесия на Десетия национален събор и Първата сесия на Единадесетия национален събор на Българския младежки Червен кръст.

Националният събор прие отчета за дейността на БМЧК за периода 2009 - 2010 г., обсъди и гласува насоки за развитието на организацията до 2012 г. и план за работата на Българския младежки Червен кръст за 2011 г. Дебатирани бяха и някои организационни предизвикателства.

За Председател на БМЧК през следващия двугодишен мандат беше избран г-н Петър Петров. Новите членове на ОБ на БМЧК са: Диляна Димитрова – Пловдив, Катерина Дикмева – Кърджали, Цвети Пеняшки – Враца, Петьо Русинов – Видин, Адриан Йорданов – Шумен, Теодора Нгуен – Велико Търново. Новите членове на ПК на БМЧК са: Юлия Андонова – Перник, Христо Ненов – Монтана, Кристиян Пеняшки – Враца.

В работата на Националния събор взеха участие: д-р София Стоименова – генерален директор на БЧК, д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор, г-н Йордан Николов - областен управител на област Стара Загора, проф. Светлин Танчев – кмет на община Стара Загора, ръководители на БЧК от областта, партньори на организацията и др.

Делегатите на форума приеха Обръщение, с което изразиха своята съпричастност към трагичните събития след опустошителното земетресение в Япония .

През тази година Българският младежки Червен кръст ще отбележи 90 години от своето създаване. През 1921 г. тогавашното Върховно ръководство на Българското дружество „Червен кръст” взема решение за създаване на младежка организация към Българския Червен кръст. БМЧК е осмата младежка червенокръстка организация в света. Вече 90 години БМЧК работи за намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младите хора в България и за приобщаването им към хуманитарните ценности и принципи.

      Първа помощ