НОВИНИ
1
28.02.2014
Госпожа Бела Йенсен, основателка на международното движение „Centipede“ („Стоножка“) направи дарение чрез БЧК ...
27.02.2014
Доброволците на Българския младежки Червен кръст отново посетиха децата от центровете за временно настаняване ...
26.02.2014
Училището за парамедици към Българския Червен кръст, започна записване на желаещи да се обучават по професия п...
24.02.2014
От октомври 2013 г. с подкрепата на посолството на Франция и в сътрудничество със Столична община Българският ...
13.02.2014
По повод 14 февруари - Световния ден на любовта, доброволците на Българския младежки Червен кръст - София орга...
12.02.2014
Българският Червен кръст се включва в кампанията „Справедливост за жените в България“ с основни организатори ф...
10.02.2014
Председателят на Българския Червен кръст Христо Григоров прие дарение, връчено официално от председателя на Бъ...
06.02.2014
Планинската спасителна служба при БЧК проведе традиционния квалификационен курс за 19 спасители - водачи и тех...
04.02.2014
Анализът на нещастията по нашите планини дава основание да се твърди, че причините за тях са най-често комбини...
04.02.2014
Българският Червен кръст и Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите сключиха меморандум за сътрудничест...
03.02.2014
В Националния учебен и логистичен център на БЧК в с. Лозен се проведе третата координационна среща и обучение ...
1
      Първа помощ