Съдба на бежанец
Бериван и семейството й са били разделени повече от месец и половина на територията на България.
В приемателния център за бежанци в Ковачевци сме. Разговаряме с Мохамед, 37-годишен сириец. До него е съпругата му – Захра Мохамед. Имат 4 деца.
Група жени са наобиколили служител на БЧК, който разговаря с тях на арабски. Искат непременно да бъдат чути, изслушани.
На двора на училището ни заобикалят няколко мъже, единият води малко момиче за ръката и разказва
Историята на 12-годишния Ала ал Иса от Дамаск е потресаващо тъжна, но други истории няма. Отдавна на тези деца никой не им разказва приказки, те сами разказват.