На 14.12.2018 г. /петък/ от 9 часа в зала „София“ в сградата БЧК /бул. „Джеймс Баучер“ 76/ ще започне обучителен курс по оказване на първа долекарска помощ за служителите от „Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване на обществения ред“ /ОСПСОВОР/ към Столична дирекция на вътрешните работи.
13.12.2018 г.
На коледен празник в ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ Националният дарителски фонд на БЧК в подкрепа на деца, пострадали при пътни инциденти, връчи финансова помощ на семейства от София с проблеми в отглеждането и лечението на деца, жертви на „войната“ по пътищата.
12.12.2018 г.
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 297 460 уязвими български граждани.
05.12.2018 г.
Актуално